Danske_Bedemænd_logo

Vi er medlem af brancheforeningen Danske Bedemænd

Vi har som forretning valgt at være medlem af brancheforeningen Danske Bedemænd.

Danske Bedemænd blev stiftet i 1957, og medlemmerne har i dag godt 300 medlemsforretninger fordelt over hele Danmark, der varetager halvdelen af alle begravelser i Danmark. 

Danske Bedemænd er en sammenslutning af nogle af landets bedemænd. Vi har forpligtet os til at overholde bl.a. et etisk regelsæt. Derudover deltager alle vores bedemænd i løbende uddannelse, kurser og dygtiggørelse indenfor vores felt.

Alle medlemmer af Danske Bedemænd er desuden omfattet af foreningens garantiordning, der også har til formål at sikre kunderne et fagligt korrekt udført arbejde af bedemanden.

Læs mere om Brancheforeningen Danske Bedemænd

Forbrugerklager

Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet er den instans, som behandler klager over forbrugerkøb.

Klageadgangen i det offentlige forbrugerklagesystem er opdelt i to faser: En mæglerfase og en nævnsbehandling i Forbrugerklagenævnet, hvis der ikke findes en løsning på tvisten i mæglerfasen.

Det betyder derfor, at en tvist altid først vil blive forsøgt at blive løst mellem parterne via Center for Klageløsning hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Gebyret for at indbringe en sag er 100 kr. og tvisten skal vedrøre en ydelse/køb på mindst 1.000 kr. (2019)

www.naevneneshus.dk/start-din-klage

Få en trin-for-trin vejledning til at starte en klageformular (pdf) hos Center for Klageløsning.

Kontaktoplysninger til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2, 8800 Viborg
Telefon 7240 5600
nh@naevneneshus.dk
www.naevneneshus.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Telefon 4171 5000
E-mail: kfst@kfst.dk
www.kfst.dk