Testamente

Testamente

Har du brug for at lave et testamente? Er det noget, du har tænkt over? Hvorfor mener mange, at det er vigtigt at have lavet et testamente?

Arvestrid

En arv kan splitte en familie ad, hvis der ikke er lavet et testamente, uanset at ingen mennesker tror, det vil ske hos dem. Alle går ud fra, at de ikke vil blive uvenner ved et dødsfald og den efterfølgende arv, men det kan ske i alle familier. Selv om der rent økonomisk er en arvelov, kan der alligevel opstå uventede situationer; i min egen familie forlangte en del af familien for eksempel pludselig kørselstilskud for at deltage i bisættelsen – hvis de ikke fik det, ville de ikke deltage, og dermed ville vi andre stå tilbage med en blanding af skyldfølelse og sorg over ikke at kunne være fælles om sorgen. I min venindes familie kom de op at skændes om et værdiløst maleri; værdiløst i penge men ikke værdiløst i affektionsværdi for de tre børn.

Notartestamente

Grundlæggende findes der tre former for testamente; et notartestamente, som nok er det mest brugte, et vidnetestamente og et nødtestamente. Et notartestamente er, som navnet antyder, bevidnet af en notar, det vil sige, at det underskrives i overværelse af den notar, som hører til den lokale domstol. Notaren vil sikre sig, at du/I er ved dine/Jeres fulde sansers brug, og du skal kunne dokumentere din identitet ved hjælp af billedlegitimation. Herefter underskriver du testamentet, og notaren kan nu opbevare en kopi af testamentet til fremtidig brug ved den skifteret, som skal behandle dødsboet.

pocket watch 1637393 640

For så vidt kan du godt selv skrive testamentet, som notaren skal bevidne, derhjemme uden en advokats rådgivning, men notaren har ikke pligt til at kontrollere testamentets indhold, og dermed sikrer man sig ikke, at testamentet følger gældende arvelove og dermed kan efterleves. Hvis man for eksempel har skrevet i testamentet, at et barn ud af tre skal arve hele formuen, kan dette ikke lade sig gøre på grund af arveloven, men det har notaren ikke pligt til at oplyse. Hvis du derimod har en advokat til at hjælpe dig, vil advokaten altid sørge for, at de gældende arvelove overholdes.

Tvangsarv

Som udgangspunkt kan du frit bestemme over ¾ af din formue, hvis du skriver testamente. Den sidste ¼ er såkaldt tvangsarv til dine arvinger, dine arvinger er ægtefælle, (ikke din evt. samlever), og biologiske børn (gælder ikke for stedbørn/bonusbørn) – adoptivbørn adopteret efter 1972 bliver sidestillet med biologiske børn – med halvdelen til hver. Hvis din formue for eksempel beløber sig til 100.000 kr., og du efterlader dig en ægtefælle og ét barn, vil din ægtefælle og dit barn få 12.500 hver i tvangsarv. De sidste 75.000 kan du selv bestemme over ved hjælp af et testamente, hvad enten du ønsker at testamentere dem til venner eller en organisation. Hvis du ikke har skrevet testamente, vil din arv blive fordelt ligeligt mellem dine arvinger.

Et testamente kan også være en god idé, hvis der for eksempel er ting i familien, som skal gå til bestemte personer; det være sig en bestemt bog, et bestemt maleri, sølvtøjet, møbler osv. Det kan jo være, du har tænkt, at din datter skal arve sølvtøjet, mens din søn skal arve din historiske bogsamling – for nu at tage et klassisk eksempel. Her kan advokaten også være behjælpelig med at udforme dit ønske i den korrekte sprogbrug, så din vilje bliver fulgt. Efter advokatens udfærdigelse af testamentet følger så notarpåtegningen.

Vidnetestamente og nødtestamente

Et vidnetestamente er et dokument du selv skriver, og dette skal underskrives af dig i overværelse af mindst to vidner. Vidnerne skal vide, at de er testamentevidner, de skal bevidne, at du er ved dine fulde sansers brug, og de skal også underskrive testamentet. Vidnerne skal være over 18 år, og de skal naturligvis også være ved deres fulde fem. Derudover må de ikke have nogen form for interesse i testamentets indhold, det vil sige, de må ikke være begunstiget i testamentet. Loven om tvangsarv er også gældende her.

Et nødtestamente er et dokument, du kan skrive, hvis du er i en situation, hvor du ikke har mulighed for at lave et almindeligt testamente eller et vidnetestamente. Dette dokument kan være skrevet på alt fra papir over SMS – e-mail eller på et kaffefilter, bare det er dateret og underskrevet af dig. Denne form for testamente bruges kun i nødstilfælde og er ikke gældende mere end tre måneder. Det er vigtigt, lige som i de andre former for testamente, at du så tydeligt som muligt giver udtryk for dine ønsker, da denne form for testamente vil blive udsat for en grundig gennemgang af det offentlige.

© Et Fint Farvel

Seneste indlæg

Tid er relativ

Tid er et relativt begreb

Tiden er en underlig størrelse. Et minut består af 60 sekunder. En time består af 60 minutter, men et døgn består af 24 timer. Vi

Juletraditioner

Kalenderlyset har holdt sit indtog på mange danske borde, men vidste du, at lyset fylder 80 år præcis i år? Og vidste du, at man

Begravelse i skoven

Skovbegravelser

Vil du gerne vælge trækroner som din endelige udsigt? Vil du have din urne sat ned i en skov? Over hele landet findes der nu

Børnetestamente

Børnetestamente

Har du børn under 18 år, og har du overvejet, hvad der sker med dem, hvis du falder bort ved for eksempel en trafikulykke? Som

Del:

Brdr. Oest

Randers

Nanny S. Kristensen Eftf.

Grenaa

Bastrups Eftf.

Hadsund

Glerups Eftf.

Allingåbro

Søren Røndes Eftf.

Grenaa

Ebeltoft og Omegn

Ebeltoft