Sorgplan på Bjerregrav skole

Skole

Vi kom til at snakke om, hvad man egentlig gør rundt omkring på skolerne i forhold til børn i sorg. Jeg kontaktede skoleleder Maibritt Mark Hansen på Bjerregrav skole, da jeg vidste, at de har en nedskrevet sorgplan for børn. Jeg mødtes med Maibritt en fredag formiddag til en snak om skolens arbejde med sorgplanen og mødet med børn i krise. Takket være sekretær Karen Margrethe Rask havde jeg et eksemplar af Sorgplanen og var derfor i stand til at se de gode intentioner allerede inden mødet med Maibritt.

Bjerregrav skole

Bjerregrav skole er en folkeskole med ca. 170 børn fra 0. klasse til og med 6. klasse. Der er 18 voksne fastansatte på skolen; henholdsvis lærere og pædagoger. Ud over disse voksne er der også et dygtigt og børnevenligt rengøringspersonale og en stab af faste vikarer, som kender alle børnene på skolen. Selve skolen er et lavt byggeri med masser af plads både ude og inde, og atmosfæren på stedet virker positiv og venlig.

Bundlinjen i Sorgplanen på Bjerregrav skole er empati. Den går i sin reneste form ud på at støtte børnene og de voksne i en svær situation; det være sig sygdom, død eller skilsmisse. Som der står på forsiden af planen:

”At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske.”
Og:
”En smerte der bliver delt, mister sin kraft.”

Citater af Louise Olesen stifter af Omsorgskassen

Sorgplanen

Grunden til at Bjerregrav skole har en sorgplan er, at de ikke ønsker at stå uforberedte på en svær situation for et barn. Planen kan hjælpe hvis:

Skolen mister en elev
En elev mister en forælder eller en søskende
Hvis skolen mister en ansat
Hvis elever er i krise som følge af skilsmisse, alvorlig sygdom, vold mv.
Hvis der indtræffer ulykker i skoletiden

Altså med andre ord er planen et godt arbejdsredskab i alle de situationer, hvor en elev/ansat har det skidt pga. voldsomme oplevelser.

Sorgplanen er ikke et udtryk for, at skolen ikke ved, hvordan man handler i akutte situationer. Den er derimod et udtryk for, at man på forhånd har forberedt sig, så man ikke bliver fanget på det forkerte ben. Den nuværende sorgplan er fra 2009. Skoleleder Maibritt Mark Hansen har en idé om, at den snart skal revurderes, fordi dele af den kan gøres mere aktuelle. Den sidste side i sorgplanen indeholder forslag til litteraturlæsning for de voksne, og der er jo kommet en del nye ting på markedet nu.

Sorgplanen i praksis

Maibritt Mark Hansen lægger meget vægt på, at det vigtigste i arbejdet med børn i sorg/krise er at lytte til børnene. Personalet skal ikke være psykologer eller professionelle sorghjælpere. Derimod kan de voksne hjælpe børnene med at sortere i deres tanker. De kan være nærværende og de kan tale med børnene både enkeltvis og som klasser. Fra skolens side vil der altid være god opbakning til barnet og dets familie, men det er familien, som bestemmer i hvor høj grad, skolen skal hjælpe til. Blandt andet kan skolen tilbyde, at repræsentanter for skolen deltage i en eventuel begravelse, hvis det ønskes af familien.

Maibritt har nu været skoleleder i fire år på Bjerregrav skole. I løbet af disse fire år er sorgplanen blevet brugt. Planen indeholder alle de praktiske ting såsom hejsning af skolens flag på halv, informering af eventuelle andre forældre og elever efter familiens ønsker, hvem der har ansvaret for hvad, og hvem der gør hvad. Sorgplanen indeholder også gode råd til det at være en god lytter, aktiviteter med eleverne udenfor skolen fx en tur i skoven og forslag til ”mindebord” og ceremonier for klassen/skolen.

Omsorgskassen

Omsorgskassen

Ud over sorgplanen har Bjerregrav skole en Omsorgskasse, som kan bruges i klasserne og af de voksne. Kassen indeholder en del litteratur til børn på forskelligt alderstrin; både til højtlæsning og til stillelæsning. Der er også en del god litteratur til de voksne om at tale med børn i sorg, og der er forskellige aktivitetsforslag til/med børnene. Omsorgskassen indeholder også en malet sten, fyrfadslys, et sølvfarvet fad til lysene, en rækkefølgebold, små dukker, en lille lerfigur af to mennesker og en cd.

Dukker kan udtrykke tanker

Den malede sten og den lille lerfigur kan sættes sammen med lysene på fadet og danne grobund for en stille stund. Den kan også være en del af et såkaldt mindebord, hvor kammerater kan aflevere små hilsner. Rækkefølgebolden er naturligvis til brug ved klassesamtaler. Kun den, der har bolden i hænderne, har taletid, indtil bolden vandrer videre til den næste i kredsen. De små dukker, som er både piger/drenge – kvinder/mænd, kan bruges til at sætte ord på situationer/tanker. En anden ting, som kassen indeholder, og som kan bruges til at sætte ord på svære situationer, er 29 A4 skilte med forskellige sætninger som for eksempel: ”Jeg føler, at der ikke er plads til mig i familien!” og så kan samtalen tage udgangspunkt i dette.

Maibritt Mark Hansen afslutter vores møde med at sige, at hun til en hver tid stoler på sit personales vurdering af de enkelte situationer, og at hun også selv deltager i sorgarbejdet på skolen. Det er dejligt at vide, at der er skoler, som også tager denne del af børneliv alvorligt. Håbet er, at mange andre skoler er lige så forberedte som Bjerregrav skole er.

Se også vores andre indlæg om børn og sorg:
https://www.etfintfarvel.dk/hvordan-taler-vi-med-boern-om-sorg/
https://www.etfintfarvel.dk/sygehuspraesten-joan/

Hvis du gerne vil vide mere om Omsorgskassen:
http://www.omsorgskassen.dk/

© Begravelsesforretningen Brdr. Oest

Seneste indlæg

Markering af Commonwealth grave

Krigsgrave

På en lille kirkegård mellem Blåvand og Vejrs Strand ligger en lille kirke ved navn Mosevrå. På den lille kirkegård er der selvfølgelig begravet fiskere

Kirkens farver

Kirkens farver

Hvorfor er pinsen rød og påsken lilla? Farverne i kirken skifter, afhængig af kirkeåret, og afhængig af, hvilke begivenheder der er sket på de forskellige

Genoplivning af mennesker

Genoplivning af mennesker

Førstehjælp, hjertemassage og sygehusenes beredskab til genoplivning er velkendte i Danmark. Mange mennesker har taget et førstehjælpskursus, og når man tager kørekort i Danmark i

Ambulancens historie

Ambulancens historie

I mange, mange år måtte lægerne rykke ud til syge eller tilskadekomne patienter. Desværre var det ofte for sent, for når lægerne nåede frem, var

Del:

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Brdr. Oest

Randers

Nanny S. Kristensen Eftf.

Grenaa

Bastrups Eftf.

Hadsund

Glerups Eftf.

Allingåbro

Søren Røndes Eftf.

Grenaa