Begravelse RandersJohanneskirken

Vorup har igennem årene markeret sig som en stadigt mere anseelig og vækstende forstad til Randers. Boligforeningens blokke begyndte at skyde i vejret i 1950erne og 60erne, og mange nye parcelhuse blev opført. Den eksisterende Vorup Kirke var efterhånden blevet for lille med sine kun 150 siddepladser. Behovet for en ny og større kirke med lokaler til bl.a. sognearbejde og konfirmandundervisning var ikke til at overse. Grunden Hviidsminde (nu parkeringsplads Bøsbrovej 54-56) blev i 1961 skænket af familien Thøgersen jf. familiens testamente, til opførelse af en kirke. I 1972 blev det af menighedsrådet vedtaget at der skulle opføres en ny kirke i Vorup.

Grundstenen til den nye kirke blev nedlagt d. 21. maj 1977. Den ene sten blev hentet fra fundamentet til Nielstrup Kirke, som var viet til Sct. Johannes og kaldt Sct. Hans Kapel, én sten hentede man fra Sct. Mortens Kirke i Randers og én fra den gamle Vorup Kirke. På den måde skabtes der en treenig sammenhæng mellem den nye kirke og de kirker, der tidligere havde tjent som sognekirker for Vorup.

Som arkitekt blev Holger Jensen fra København valgt, bl.a. grundet hans tidligere erfaringer og arbejde med arkitektur på moderne kirker. Johanneskirken ligger som et monumentalt bygningsværk lige midt i Vorup, og den er speciel med hensyn til arkitektur og placering, idet hovedindgangen og ikke alteret vender mod øst. Med undtagelse af sydmuren er alle kirkens mure krumme og forbundet med glas. Kirkerummet får derved en særlig karakter. Når solens stråler rammer ind gennem de høje vinduer, opstår en meget speciel lysvirkning. Lyset i kirken varierer hele tiden, og det betyder, at der altid venter en ny oplevelse, når man træder ind i kirkerummet.

I Johanneskirken er der stoleplads til 350, men der kan skaffes plads til næsten 500. Kirketårnet står frit og er 24 meter højt, og bærer kirkens fire hollandske klokker.

Johanneskirken i Vorup blev indviet ved en festgudstjeneste d. 27. august 1978 af biskop Henning Høirup, Århus.

Kirkerummet blev i høj grad fuldendt, da kirken i 1993 blev udsmykket med Hein Heinsens bronzeskulptur og Stig Brøggers to malerier i forskellige røde nuancer. I 2002 blev det nødvendigt at foretage en udvidelse og ombygning af lokalerne, som ligger mod syd. Det har skabt nye og større muligheder, og også forbedrede forhold for personalet.

Begravelse i Randers – Johanneskirken

En bisættelse/begravelse i Johanneskirken aftales i samarbejde med bedemanden og præsten. 

Ønsker du at holde en bisættelse eller en begravelse i Johanneskirken, så kan vi hjælpe med at arrangere begravelsen. Kontakt os gerne for en snak omkring hvordan vi kan hjælpe dig.