Begravelse RandersVorup Sogn

Vorup Sogn er et sogn i Randers Søndre Provsti (Århus Stift). Sognet er beliggende i Randers Kommune (Region Midtjylland). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå sognet i Galten Herred (Randers Amt). I Vorup Sogn ligger Johanneskirken.

Ligesom det var tilfældet med Dronningborg Sogn, var Vorup Sogn i mange år kendt under den lidet flatterende benævnelse ”Det sorte Sogn”. 

Der er flere teser omkring hvad der ligger til grund for denne benævnelse. Nogle antager at betegnelsen ”Det sorte Sogn” skyldes at Vorup Sogn i over 300 år ikke havde nogen sognekirke. Andre er mere tilhænger af at betegnelsen skyldes at de kendte jydepotter, der var kendetegnet ved at være sortbrændt, uglaseret lertøj, blev produceret i rigt antal i sognet.

Nielstrup Kirke blev anvendt af folk fra Vorup igennem mange år, men på foranledning fra Kong Christian d. 3. blev det påbudt at kirken skulle rives ned. I 1568 blev kirken endegyldigt revet ned. 

Herefter blev Sct. Mortens Kirke i Randers udråbt til ny sognekirke for folk fra Vorup.
I samme ombæring antog Vorup Sogn navneændring til Sct. Mortens Søndre Landsogn. Der blev på kirkegården ved Høvejen opført et lille tarveligt kapel i bindingsværk, som sognets beboere kunne benytte ved begravelser indtil 1876. Der blev dog ikke foretaget mange begravelser fra kapellet og kirkegården.

I Sct. Mortens Kirke fik bønderne tildelt stolesæderne i det søndre sideskib, hvorfra de ikke engang kunne se alteret.

Folkene fra Vorup følte sig ikke tilpas i den fine og pompøse bykirke. Bønderne sad i deres lerede støvler eller træsko og følte sig nidstirrede af det finere borgerskab i Randers. De allerfleste begravelser fra det søndre sogn foregik dog fra Sct. Mortens Kirke, og det var besværligt, når man skulle bære kisten over den smalle træbro, der førte over Gudenåen.

Vorupbønderne var selvbevidste folk. De havde tjent godt på fremstillingen af jydepotter, som nærmest udviklede sig til en industri. Alligevel skulle der gå over 300 år, før Vorup igen fik sin egen kirke.

Begravelse i Randers – Vorup Sogn

En bisættelse/begravelse i Vorup Sogn i Randers kan afholdes i Johanneskirken. Selve bisættelsen/begravelsen aftales i samarbejde med kirkens præst og en bedemand.

Ønsker du at holde en bisættelse eller en begravelse i Vorup Sogn, så kan vi hjælpe med at arrangere begravelsen. Du er velkommen til at kontakte os, så vi kan tage en snak omkring hvordan vi kan hjælpe dig.