Begravelse RandersSct. Mortens Kirke

Sct. Mortens Kirke er en af de historisk velforankrede kirker i Randers, der præger det centrale bybillede med smuk gotisk arkitektur. Sct. Mortens Kirke er den eneste af middelalderens fem oprindelige kirker i Randers, der er bevaret i dag. Sct. Mortens Kirke er opført ca. 1494-1520 som erstatning for en tidligere middelalderkirke af samme navn. Oprindeligt var kirken klosterkirke til Helligåndshuset.

En latinsk inskription over alteret fortæller, hvornår koret er færdigbygget. Inskriptionen lyder således: 1494 byggede prior J dette, eller rettere Gud. Prior J hentyder til klosterforstander Jens Mathiesen, som også stod bag opførelsen af Helligåndshuset, der var en del af Helligåndsklosteret.

Reformationen i 1536 førte til nedlæggelse af klostret. Fra 1534 havde Sct. Mortens Kirke funktion som sognekirke, to år før det officielle farvel til katolicismen i Danmark.

Sct. Mortens Kirke er viet til Sct. Martin af Tours. Sct. Morten, som han også kaldes, var en af middelalderens populæreste helgenskikkelser, da han stod for barmhjertighed over for de fattige i samfundet.

Kirken er opført i røde munkesten og dens indvendige interiør er præget af mange billedskærerarbejder og mindetavler over byens store købmænd. Den flotte barokfacade fra 1751 er bygget af byens daværende viceborgmester, Søren Simonsen. Tårnet med det karakteristiske løgspir blev dog først bygget 1795-97. Der er indskrevet navne i murerne på Sct. Mortens Kirke. Tidligere begravede man folk i kirken, men i 1805 blev det forbudt, og derfor blev man begravet så tæt på kirken som muligt. Rundt om kirken lå kirkegården, og derfor kan du se navne indgraveret på muren. Det fungerede nemlig som en slags gravsten. Kirkegården blev dog nedlagt i 1812.

Fra 1698 til 1902 var Sct. Mortens Kirke Randers’ eneste sognekirke. Kirken var opført som en ”kullet” kirke, hvilket vil sige at den blev opført uden tårn. Kirketårnet kom først til i 1797.

I anledning af kirkens 500-års jubilæum i 1994 blev kirkens store orgel restaureret. Desuden blev der installeret et klokkespil bestående af 49 klokker i tårnets lanterne. Klokkespillet lød første gang ud over byens tage, søndag den 11. september 1994. Klokkespillet spiller automatisk på lige klokkeslæt samt koncert lørdage kl. 10:30-11. Derudover kan klokkespillets smukke toner ofte høres i forbindelse med f.eks. højtider. I 2004 blev Per Kirkebys moderne alterbillede indviet, der forestiller Langfredag i Gethsemane Have.

Begravelse i Randers – Sct. Mortens Kirke

En bisættelse/begravelse i Sct. Mortens Kirke i Randers aftales i samarbejde med bedemanden og præsten. 

Ønsker du at holde en bisættelse eller en begravelse i Sct. Mortens Kirke i Randers, så kan vi hjælpe med at arrangere begravelsen. Kontakt os gerne for en snak omkring hvordan vi kan hjælpe dig.