Begravelse RandersSct. Mortens Sogn

Sct. Mortens Sogn er et sogn i Randers Nordre Provsti (Århus Stift). Sognet er beliggende i Randers Kommune (Region Midtjylland). Indtil Kommunalreformen i 1970 var Sct. Mortens Sogn en del af Støvring Herred (Randers Amt). I Sct. Mortens Sogn ligger Randers Klosterkirke og Sct. Mortens Kirke.

Sct. Mortens Kirke er en af de historisk velforankrede kirker i Randers, der præger det centrale bybillede med smuk arkitektur.

Opførelsen af kirken blev påbegyndt helt tilbage i 1494, som klosterkirke til Helligåndshuset. Kirken er opført i røde mursten. En latinsk inskription over alteret fortæller, hvornår koret er færdigbygget. Inskriptionen lyder således: 1494 byggede prior J dette, eller rettere Gud.

Prior J hentyder til klosterforstander Jens Mathiesen, som også stod bag opførelsen af Helligåndshuset, der var en del af Helligåndsklosteret.

Reformationen i 1536 førte til nedlæggelse af klostret. Fra 1534 havde Sct. Mortens Kirke funktion som sognekirke, to år før det officielle farvel til katolicismen i Danmark.

Fra 1698 til 1902 var Sct. Mortens Kirke Randers’ eneste sognekirke. Kirken var opført som en ”kullet” kirke, hvilket vil sige at den blev opført uden tårn. Kirketårnet kom først til i 1797.

Kort efter oprettelsen af Randers Hospital, det nuværende Randers Kloster, i 1558, blev der også indrettet en kirke i forbindelse med institutionen.

Den første kirke er formodentligt bygget i 1573-75.

Den nuværende Randers Klosterkirke blev indviet i 1869, og er tegnet af V. Th. Walther. Kirken er bygget i norditaliensk stil og er formet som et højt rum med pulpiturer på de tre sider.

Det indvendige træværk blev i 1905 malet om, og er holdt i mørkegrønne nuancer med mange malede udsmykninger. Udsmykningerne er udført af maleren K. Trunderup. Randers Klosterkirke gennemgik en restaurering i 1983.

Randers Klosterkirke anvendes ofte ved bisættelser eller begravelser for klosterets beboere, hvor den intime atmosfære udgør en smuk ramme.

Kirken drives i øvrigt i samarbejde med Sct. Mortens Sogn, hvilket betyder, at der er almindelige søndagsgudstjenester kl. 16.00 med offentlig adgang de fleste af årets søndage.

Randers Kloster huser også byens ældste kirkegård. Kirkegården er stadig i brug, og er lokaliseret som et smukt og fredfyldt sted centralt i byen.

Sct. Mortens Hus, tidligere kendt som Menighedshuset, er opført på initiativ af sognepræst P. Scharling med følgende formål for øje: At virke for Guds riges fremme på den danske folkekirkes grund med en sådan forkyndelse af ordet og kristelig kærlighedsvirksomhed, som ikke finder plads i selve kirken.

Det ornamenterede hus med den karakteristiske facade i gotisk stil er tegnet af arkitekt Jensen Wærum og indviet i 1896.

Efter sit formål blev Menighedshuset fra begyndelsen benyttet til foredrag og social virksomhed. I 1971 overtog Sct. Mortens Sogn Menighedshuset.

Sct. Mortens Hus danner ramme om en lang række højskoleprægede aktiviteter med studiekredse, undervisning, fortælling, foredrag, sang og musik.

Begravelse i Randers – Sct. Mortens Sogn

En bisættelse/begravelse i Sct. Mortens Sogn kan afholdes i Sankt Mortens Kirke. Hvis du har tilknytning til Randers Kloster, så kan du også blive begravet i Randers Klosterkirke.  Selve bisættelsen/begravelsen aftales i samarbejde med bedemanden og kirkens præst. 

Ønsker du at holde en bisættelse eller en begravelse i Sankt Mortens Sogn i Randers, så kan vi hjælpe med at arrangere begravelsen. Du er velkommen til at kontakte os, så vi kan tage en snak omkring hvordan vi kan hjælpe dig.