Begravelse RandersSankt Andreas Sogn

Sankt Andreas Sogn er et sogn i Randers Nordre Provsti (Århus Stift). Sognet er beliggende i Randers Kommune. Sankt Andreas Sogn blev oprettet d. 15. august 1971, og samme dag blev Sankt Andreas Kirke indviet. Indtil Kommunalreformen i 1970 lå sognet i Støvring Herred (Randers Amt). I Sankt Andreas Sogn ligger Sankt Andreas Kirke.

Apostlen Andreas har lagt navn til Sankt Andreas Kirke i den nordlige del af Randers. Navngivningen er baseret på at Peder og Andreas var brødre, og Sankt Andreas Sogn blev i sin tid udskilt fra Sankt Peders Sogn. Ifølge den bibelske overlevering blev Andreas henrettet på et liggende kors. Af denne grund anvendes det såkaldte Andreaskors ofte i forbindelse med ceremonier og gudstjenester i Sankt Andreas Kirke. Kirkens arkitekt var Holger Jensen, som er kendt for mange andre kirkebyggerier.

I år 2000 blev der tilføjet en tilbygning i den vestlige ende. Bygningen består af en høj væg mod øst og et skråt tag med tre rækker lave vinduer mod vest. Mod syd er der et smalt vindue, der går fra gulv til loft. Denne del af bygningen rummer selve kirkerummet. Den øvrige del af bygningen har fladt tag og rummer menighedslokaler, våbenhus, konfirmandlokaler og kontorer.

I midten af bygningen er der en åben atriumgård med glaspartier hele vejen rundt. Kirken er bygget af røde mursten, som er synlige både udvendig og indvendig. Et lille klokketårn rummer de to klokker, som er fremstillet i England på verdens ældste klokkestøberi. Døbefonten er en meget smuk og meget gammel granitfont, som har stået i kælderen på Kulturhistorisk Museum i Randers. Ingen ved præcist, hvor gammel den er, men fonten har fået sin plads i Sankt Andreas Kirke, hvor den minder menigheden om, at den kristne kirke har levet i det danske folk i mange århundreder.

Begravelse i Randers – Sankt Andreas Sogn

En bisættelse/begravelse i Sankt Andreas Sogn i Randers kan afholdes i Sankt Andreas Kirke. Selve bisættelsen/begravelsen aftales i samarbejde med bedemanden og kirkens præst. 

Ønsker du at holde en bisættelse eller en begravelse i Sankt Andreas Sogn i Randers, så kan vi hjælpe med at arrangere begravelsen. Du er velkommen til at kontakte os, så vi kan tage en snak omkring hvordan vi kan hjælpe dig.