Begravelse RandersLangå Sogn

Langå Sogn er et sogn i Randers Søndre Provsti (Århus Stift). Sognet er beliggende i Randers Kommune (Region Midtjylland). Indtil Kommunalreformen i 1970 var Langå Sogn en del af Middelsom Herred (Viborg Amt). I Langå Sogn ligger Langå Kirke.

Langå Sogn, der huser den gamle Langå Stationsby, har også gennemløb af den jyske længdebane via Gudenåen og krydser banen Langå-Struer. I Langå Sogn har arkæologer fundet spor af mennesker fra mellemistiden – de ældste registrerede fund af menneskeliv i Danmark.

Langå Kirke er en hyggelig og gammel landsbykirke, der knejser på toppen af bakken i Langå.

Nye tiltag er under udvikling og undervejs i kirken, bl.a. udvikling af en grønnere profil og nye aktiviteter.

Langå Kirke trækker spor tilbage til middelalderen, og er den ældste bygning i Langå.

Den oprindelige kirke, som bestod af skib og kor, menes at være bygget i løbet af 1200-tallet, mens tårn og våbenhus formentlig er opført i slutningen af 1400-tallet.

Det er sandsynligt at der har været en lille trækirke før den nuværende kirke, eller et offersted, idet man under gravearbejdet i forbindelse med flytning af et gravsted, fandt adskillige hestekranier.

Siden har der været adskillige ombygninger og reparationer i kirken, herunder i 1721 samt i 1868, hvor der var 149 siddepladser.

I 1956 blev endnu en stor ombygning iværksat. Ved denne lejlighed blev skibet forlænget med seks meter, tårnet forhøjet og koret udvidet. Samme år blev sideskibet opført, og freskomaleriet af Ernst Trier med motiv fra Matthæusevangeliet blev malet. På dette tidspunkt nåede kirken op på 320 siddepladser.

I 2006 blev Langå Kirke igen renoveret og fik i denne forbindelse nyt tag. TOB BYG ApS udførte arbejdet, mens Birch & Svenning var arkitekt på opgaven.

I 2008 gennemgik den indvendige del af kirken en gennemgribende restaurering: Orglet blev flyttet fra tårn til sideskib, som medførte en forbedret akustik; døbefonten blev trukket frem og fik en mere central plads i kirken; bænkestaderne i sideskibet blev fjernet og frigav gulvplads til kirkens forskellige aktiviteter. Siddekomforten blev i den forbindelse også forbedret. Og endelig blev kirken kalket og fik en ny farvesætning.

Begravelse i Randers – Langå Sogn

En bisættelse/begravelse i Langå Sogn i Randers kan afholdes i Langå Kirke. Selve bisættelsen/begravelsen aftales i samarbejde med bedemanden og kirkens præst. 

Ønsker du at holde en bisættelse eller en begravelse i Langå Sogn i Randers, så kan vi hjælpe med at arrangere begravelsen. Du er velkommen til at kontakte os, for en snak omkring hvordan vi kan hjælpe dig.