Begravelse RandersKristrup Kirke

Kristrup Kirke er fra romansk tid, og kan historisk føres tilbage til første halvdel af 1100-tallet, hvor kirken blev viet til Sankt Anna, Jesus Kristus’ mormor. Det meste af den nuværende Kristrup Kirke er først opført i 1847.

Den første kirke, der blev bygget på bakken, blev opført i granitkvadre og bestod kun af kor og skib. Byggeriet var opsigtsvækkende dengang, da det efter datidens forhold var en stor opgave at bygge en stenkirke.

Som så mange andre danske kirker var Kristrup Kirke oprindeligt privatejet. I 1697 overdrog oberst Hans Friis af Hevringsholm kirken til Den hørningske Stiftelse, som han samtidig oprettede. Kirken var i stiftelsens eje i 215 år helt frem til 1912, hvor kirken overgik til selveje.

Desværre blev Kristrup Kirke i begyndelsen af 1800-tallet dårligt vedligeholdt, og i 1846 var den i så dårlig stand, at det blev bestemt at iværksætte en hovedrestaurering.

Det efterfølgende reparations- og restaureringsprojekt var så omfattende og tilbundsgående, at der året efter stod en næsten nyopført kirke på bakken i Kristrup. Kun vestgavlen og lidt af syd- og nordmurene blev bevaret.

Heldigvis blev døbefonten, altertavlen og prædikestolen fra den gamle kirke bevaret. Til gengæld forsvandt en unik portal, der var opført ved præstedøren. Delene heraf er dog senere genfundet og kan i dag ses på Museum Østjylland i Randers.

I dag fremtræder kirken udvendigt næsten som ved indvielsen i 1847. Indvendig har den gennemgået større restaureringer i 1908, 1948 og 1998.

Begravelse i Randers – Kristrup Kirke

En bisættelse/begravelse i Kristrup Kirke aftales i samarbejde med bedemanden og præsten. 

Ønsker du at holde en bisættelse eller en begravelse i Kristrup Kirke, så kan vi hjælpe med at arrangere begravelsen. Du er velkommen til at kontakte os, for en snak omkring hvordan vi kan hjælpe dig.