Begravelse RandersKristrup Sogn

Kristrup Sogn er et sogn i Randers Søndre Provsti (Århus Stift). Sognet er beliggende i Randers Kommune (Region Midtjylland). Kristrup Sogn tilhørte oprindeligt Sønderhald Herred i Randers Amt. Ved Kommunalreformen i 1970 blev Kristrup sognekommune indlemmet i Randers Kommune. I Kristrup Sogn ligger Kristrup Kirke.

Igennem årene er Kristrup Sogn vokset, hvilket bl.a. skyldes fremkomst af nye boligområder som Romalt og Paderup.  

Indtil opførelsen af den nuværende sognegård i 1992, foregik al konfirmationsforberedelse i præstegården. Ligeledes blev en del sogneaftener og møder afholdt i konfirmandlokalet i præstegården. Kristrup Forsamlingshus dannede ligeledes ramme om nogle af kirkens arrangementer.

En sognegård ved Kristrup Kirke var i mange år et udtrykt ønske, og i 1983 forelå der en mulighed for at ønsket kunne gå i opfyldelse, da Ørneborggård, der lå ved siden af kirken, kom på tvangsauktion. Ørneborggård blev i denne forbindelse købt.

Præstestaben blev i 1985 udvidet fra én til to tilknyttede sognepræster, da Kristrup Sogn var fortsat med at vokse. I samme ombæring blev arrangementerne ligeledes flere og flere, og det blev mere og mere udfordrende at huse disse arrangementer i konfirmandstuen og på Ørneborggård, hvor forholdene ikke var optimale. Med input fra en arkitekt forsøgte man at udstede en plan for indretning af Ørneborggård, men planerne blev skrinlagt grundet for store omkostninger og at det ville være kræve for store omkostninger at renovere Ørneborggård, der i sidste ende blev revet ned.

Herefter skulle en ny sognegård opføres. Exner vandt den udskrevne arkitektkonkurrence, og blev valgt som arkitekt til det forestående byggeri.  

Det var dyrt at bygge en sognegård, og alt inventaret skulle der selv skaffes midler til. Kælderafdelingen var heller ikke andet end rå mure, for den var der ikke råd til at gøre færdig.

‘Støttekredsen’ samlede op igennem 1980erne rigtig store beløb ind til møbler og til indretning af kælderen. Med frivillige hænder blev der holdt sommermarkeder med børnedyreskue og meget andet, lige som frivillige hænder ordnede mure, pudsede vægge og gjorde kælderen klar til alle de børnearrangementer, der i dag har til huse i sognegårdens kælderlokaler.

Sognegården bliver flittigt brugt i dag, og i 2013 kom der en tilbygning til. Tilbygningen huser bl.a. kontorer.

Begravelse i Randers – Kristrup Sogn

En bisættelse/begravelse i Kristrup Sogn kan afholdes i Kristrup Kirke. Selve bisættelsen/begravelsen aftales i samarbejde med kirkens præst og bedemanden.

Ønsker du at holde en bisættelse eller en begravelse i Kristrup Sogn i Randers, så kan vi hjælpe med at arrangere begravelsen. Du er velkommen til at kontakte os, for en snak omkring hvordan vi kan hjælpe dig.