Begravelse RandersHornbæk Kirke

Hornbæk Kirke er opført i 1100-tallet i den tidlige fase efter kristendommens indførelse i Danmark.

Kirken er opført i hvidkalkede mursten. Kirkens kor og skib er udformet i romansk stil. Tårnet blev bygget til senere. Tårnets nedre stokværk udgør våbenhuset.

Oprindeligt blev kirken opført i kalksten, men ved restaureringen i midten at 1800-tallet blev en skalmur støbt omkring det oprindelige bygningsværk, og der blev samtidig opmuret støttepiller. Yderligere blev der i nord- og sydmuren indsat store vinduer.

Frem til midten af 1400-tallet tilhørte Hornbæk Kirke Viborg Bispestol. I 1452 overgik kirken til Mariager Kloster. Ved reformationen i 1536 overgik kirken til kongen, der imidlertid havde økonomiske problemer. Kirken og dens tilhørende gods blev derfor forlenet til Niels Rosenkrantz til Bruusgaard. Herved blev den annekskirke til Kristrup Kirke, hvilket den var indtil ca. 1600. I 1862 blev det besluttet, at kirken skulle være annekskirke til Tånum. Det skete imidlertid først i 1875.

Kirken har gennem tiderne gennemgået flere restaureringer. Sidst i 1800-tallet blev den reddet fra nedbrydning ved en større restaurering og skalmuring. I 1933 blev inventaret ved Nationalmuseets hjælp restaureret. I 1974 gennemgik kirkens indre en større restaurering med bl.a. nedbrydning af det gamle orgelpulpitur, nyt orgel og andre arbejder. I 1983 fik kirken nyt tag. I 2000 blev der indlagt elvarme, trægulv under bænke m.v.

Begravelse i Randers – Hornbæk Kirke

En bisættelse/begravelse i Hornbæk Kirke aftales i samarbejde med bedemanden og præsten. 

Ønsker du at holde en bisættelse eller en begravelse i Hornbæk Kirke, så kan vi hjælpe med at arrangere begravelsen. Du er velkommen til at kontakte os, så vi kan få en snak omkring, hvordan vi kan hjælpe dig.