Begravelse RandersHornbæk Sogn

Hornbæk Sogn er et sogn i Randers Søndre Provsti (Århus Stift). Sognet er beliggende i Randers Kommune. Indtil Kommunalreformen i 1970 lå sognet i Sønderlyng Herred (Viborg Amt). I Hornbæk Sogn ligger Hornbæk Kirke.

I 1800-tallet var Hornbæk Sogn anneks til Tånum Sogn. Begge sogne hørte på daværende tidspunkt til Sønderlyng Herred i Viborg Amt. Geografisk er Hornbæk tættest placeret på Randers, og blev af den årsag hovedsognet i sognekommunen, så den ved kommunalreformen i 1970 hed Hornbæk-Tånum. Ved denne kommunalreform blev sognet indlemmet i Tjele Kommune, som ved strukturreformen i 2007 indgik i Viborg Kommune.

Hornbæk Sogn omfatter følgende tre autoriserede stednavne: Over Hornbæk, Over Hornbæk Kær og Neder Hornbæk.

På landsplan er der 2.158 sogne, og i Randers Kommune alene er der 54 sogne. Størrelsesmæssigt varierer de danske sogne meget, helt ned til under 100 indbyggere og til over 20.000 indbyggere. Et sogns anliggender og sognemenighedens interesser varetages af et menighedsråd. Menighedsrådet består af repræsentanter, der er valgt af sognets valgberettigede folkekirkemedlemmer samt sognets præster. 

Middelalderen var arnested for fastlæggelsen af de fleste sognegrænser i Danmark. Efter Reformationen i 1500-tallet og den deraf følgende omstrukturering af kirken, blev flere sogne lagt sammen. Siden er antallet af sogne øget som følge af hedens opdyrkning og byernes vækst. I 1855 blev det muligt at løse sognebånd, og i 1868 at oprette valgmenigheder, hvorved sognestrukturen delvis blev nedbrudt.

Begravelse i Randers – Hornbæk Sogn

En bisættelse/begravelse i Hornbæk Sogn kan afholdes i Hornbæk Kirke. Selve bisættelsen/begravelsen aftales i samarbejde med bedemanden og kirkens præst. 

Ønsker du at holde en bisættelse eller en begravelse i Hornbæk Sogn i Randers, så kan vi hjælpe med at arrangere begravelsen. Du er velkommen til at kontakte os, så vi kan få en snak omkring hvordan vi kan hjælpe dig.