Begravelse RandersHaslund Sogn

Haslund Sogn er et sogn i Randers Søndre Provsti (Århus Stift). Sognet er beliggende i Randers Kommune (Region Midtjylland). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå sognet i Galten Herred (Randers Amt). I Haslund Sogn ligger Haslund Kirke.

Ordet sogn stammer fra oldnordisk og ordet sókn, der traditionelt dækkede over ”det område, hvis beboere søgte samme kirke”.

Før motorkøretøjernes indtog, var sogneboerne afhængige af at kunne komme i kirke enten til fods eller i hestevogn. Dette var den primære grund til sognenes størrelse og geografiske afgrænsning. Sognepræstens læse- og skrivekundskaber, der bestemt ikke var alle sogneboere forundt på det tidspunkt, betød også at sognepræsten havde funktion som tjenestemand i henhold til statslig administration og forvaltning. I den optik kan de tidlige sogne anskues som forløbere for kommunerne.

Fra 1841 – 1970 var Danmark opdelt i sognekommuner og sogneråd, der f.eks. administrerede skolevæsen og fattigvæsen. Afledt af den store kommunalreform i 1970 opstod der nye amtskommuner og primærkommuner, hvilket affødte at et stort antal sognekommuner blev slået sammen med disse nye kommunalinstanser.

Betegnelsen sogn er stadig aktuel i dag, men primært anvendt på kirkekontoret. Sognenes administrative og offentlige funktion er ikke prægnant som tidligere, i og med at disse områder i dag varetages af regioner og kommuner.

I dag er et sogn hovedsageligt et geografisk afgrænset område, hvori kirken / kirkekontoret varetager nogle myndighedsopgaver herunder personregistrering og begravelser. Qua disse statslige forpligtelser, er mange præster stadig ansat i tjenestemandsfunktion.

Er du i tvivl om hvilket af landets 2.158 sogne, du tilhører? Indtast din adresse i søgefeltet ”Find dit sogn” på sogn.dk, og find ud af hvilket sogn, du bor i med det samme.

Begravelse i Randers – Haslund Sogn

En bisættelse/begravelse i Haslund Sogn kan afholdes i Haslund Kirke. Selve bisættelsen/begravelsen aftales i samarbejde med bedemanden og kirkens præst. 

Ønsker du at holde en bisættelse eller en begravelse i Haslund Sogn, så kan vi hjælpe med at arrangere begravelsen. Kontakt os gerne, for en snak omkring hvordan vi kan hjælpe dig.