Begravelse RandersGrensten Sogn

Grensten Sogn er et sogn i Randers Søndre Provsti (Århus Stift). Sognet er beliggende i Randers Kommune (Region Midtjylland).

Indtil Kommunalreformen i 1970 var Grensten Sogn en del af Middelsom Herred (Viborg Amt). I Grensten Sogn ligger Grensten Kirke.

Grensten Sogn afgrænses af Gudenåen fra Haslund, Værum og Ørum Sogne, mens Nørreåen er grænsen mod Hornbæk og Tånum Sogne. Endelig adskiller Elbækken sognet fra Øster Velling og Helstrup Sogne.

Den nuværende Grensten Kirke er opført og indviet i 1885, efter tegning af arkitekt Tage Olivarius. Grensten Kirke er opført i røde mursten fra et tidligere teglværk ved Stærkjær. Grensten Kirke gennemgik en indvendig restaurering i forbindelse med kirkens 125-års jubilæum i oktober 2010. I samme instans fik kirken desuden nyt tag på skibet.

Den tidligere Grensten Kirke var en romansk granitkvaderkirke, der bestod af kor, skib, våbenhus mod syd og en tagrytter over den vestvendte gavl. Koret var blytækt, mens skib og våbenhus havde rødt tegltag. I oktober 2010 fandt Henning Toustrup et dokument på Rigsarkivet. Det var en indberetning om et ekstraordinært kirkesyn i 1880, og i dette dokument var der en tegning af den tidligere kirkes ydre og en grundplan. Disse tegninger er efter alt at dømme de eneste, der har overlevet fra konstruktionen af den tidligere kirke.

I 2018 fik Grensten Kirke et kirkeskib. Skibet, som er en tomasters skonnert ved navn Victoria, er skænket til kirken af en anonym giver fra lokalområdet, der egenhændigt har brugt mange timer på at bygge skibsmodellen. Et stort antal danske kirker er udsmykket med kirkeskibe; en tradition, der går mange hundrede år tilbage i tiden. Skibet er et symbol på den kristne menighed, der med Kristus ved roret klarer sig på tilværelsens stormfyldte hav.

Over indgangsdøren i den nuværende Grensten Kirke er der en granitkvader fra den oprindelige kirke med den for Randersegnen karakteristiske båndsløjfe. Alter, prædikestol og stole er fra 1885. Altertavlens maleri ”Den korsfæstede” er signeret Oscar Mathiesen 1885. Den romanske døbefont er fra den oprindelige kirke. Det samme gør sig gældende for en gravsten fra 1613, der er indmuret i våbenhuset. Mosaikruderne i koret er skænket af Anne Mette Rasmussen, Dagsvad og udført af kunstneren V. Foersom Hegndal. De symboliserer morgen, middag, eftermiddag og aften. I våbenhuset er der placeret en runesten.

Begravelse i Randers – Grensten Sogn

En bisættelse/begravelse i Grensten Sogn  kan afholdes i Grensten Kirke. Selve bisættelsen/begravelsen aftales i samarbejde med kirkens præst og bedemanden.

Ønsker du at holde en bisættelse eller en begravelse i Grensten Sogn, så kan vi hjælpe med at arrangere begravelsen. Du er velkommen til at kontakt os, så vi kan tage en snak omkring hvordan vi kan hjælpe dig.