Begravelse RandersEnghøj Sogn

Essenbæk Sogn er et sogn i Randers Søndre Provsti (Århus Stift). I 1800-tallet var Essenbæk Sogn anneks til Virring Sogn. Begge sogne hørte til Sønderhald Herred i Randers Amt. Virring-Essenbæk sognekommune blev ved kommunalreformen i 1970 indlemmet i Sønderhald Kommune. Ved strukturreformen i 2007 blev Sønderhald Kommune delt mellem Norddjurs Kommune og Randers Kommune. Essenbæk Sogn blev en del af Randers Kommune.

I Essenbæk Sogn ligger Essenbæk Kirke, og det tidligere Essenbæk Kloster lå i udkanten af Assentoft.

Essenbæk Sogn huser følgende ti autoriserede stednavne: Assentoft, Assentoft Mark, Drastrup, Drastrup Enge, Drastrup Kær, Gunnerup Mose, Klosteret, Ladegårde, Tammestrup og Ørnebjerg.

Essenbæk Sogn har 4.004 indbyggere hvoraf 3.598 er medlem af folkekirken.

Essenbæk Sognehus er samlingspunktet for de fire kirker i pastoratet: Virring Kirke, Essenbæk Kirke, Årslev Kirke og Hørning Kirke. Sognehuset er hjemsted for præsternes samt kirkefunktionærernes kontorer. Sognehuset er også centrum for en lang række aktiviteter, som f.eks. den kreative nørkleklub, litteraturkreds, sogneaftener og kunstudstillinger. Interesserede har også mulighed for at leje Essenbæk Sognehus til arrangementer.

Som medlem af den danske folkekirke hører man til det sogn, hvor man har bopæl. Man har dog mulighed for at tilknytte sig en præst i et andet sogn end bopælssognet ved at løse sognebånd.

Folkekirkemedlemmer har ret til kirkelig betjening af præsten i ens bopælssogn. Retten til kirkelig betjening betyder, at du har ret til at få foretaget kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielse og begravelse i dit bopælssogn.

Som hovedregel er der et menighedsråd i hvert sogn. To eller flere sogne kan dog beslutte at have et fælles menighedsråd. Der er aktuelt 1.749 menighedsråd. Et menighedsråd består af mellem 5 og 15 valgte medlemmer samt sognets præst(er). Antallet af valgte medlemmer afhænger af antallet af folkekirkemedlemmer i det pågældende sogn.

Foruden præsten / præsterne har hvert sogn en række medarbejdere ansat. Antallet af medarbejdere er ofte baseret på sognets størrelse. Disse kirkefunktionærer omfatter f.eks. organister, kordegne, kirketjenere, sognemedhjælpere samt gravere.

På sogn.dk kan du finde frem til et bestemt sogn, en bestemt præst eller en bestemt kirke. Er du i tvivl om hvilket sogn du hører under, har du også mulighed for at finde denne oplysning ved at indtaste din adresse under søgefunktionen ”Find dit sogn”.

 

Begravelse i Randers – Essenbæk Sogn

En bisættelse/begravelse i Essenbæk Sogn kan afholdes i Essenbæk Kirke. En begravelse/bisættelse i Essenbæk kirke planlægges i samarbejde med bedemanden og kirkens præst. 

Ønsker du at holde en bisættelse eller en begravelse i Essenbæk Sogn i Randers, så kan vi hjælpe med at arrangere begravelsen. Kontakt os gerne, hvis du ønsker hjælp.