Begravelse RandersEnghøj Kirke

Den 27. november 1994 blev Enghøj Sogn oprettet, og samme dag, den første søndag i advent, blev Enghøj Kirke indviet.  

I begyndelsen af 1980erne blev de første tanker om en ny kirke i den nordlige del af Randers søsat. Menighedsrådet i Sct. Clemens Sogn var i en længere periode blevet gjort opmærksom på befolkningsvæksten i området, og de deraf følgende perspektiver omkring etablering af en ny kirke i området.

Efter en flere år lang proces, kunne der d. 1. oktober 1987 endelig udfærdiges skøde om køb af en skønt beliggende grund ved Gl. Hobrovej på 25.000 m2. Året efter var Danske Arkitekters Landsforbund behjælpelig med at udforme et “konkurrenceprogram” hvor udvalget nedfældede de krav og ønsker, som man havde til den nye Enghøj Kirke.

I september 1990 blev fem arkitektfirmaer udvalgt til konkurrencen. En dommerkomité bestående af fællesudvalgets otte medlemmer plus tre fagdommere udvalgt af DAL blev nedsat.

I august 1991 traf dommerkomitéen sin endelige afgørelse omkring valg af arkitekt, og valget faldt på Henning Larsens projekt. Henning Larsens tegnestue fik herefter straks overdraget opgaven omkring udformning af arkitekttegninger til Enghøj Kirke.

Enghøj Kirke er udformet som en processionskirke. Et langt, men enkelt, rum med siddepladser i begge sider af midtergangen, og bagest i kirken er orglet placeret. Alt sammen træk, som man genfinder i gamle middelalderkirker. Døbefonten, alter og prædikestol er alle udført i tung sort granit, hvorved de dels signalerer en samhørighed, og dels en urokkelighed, hvilket er helt i tråd med den luthersk-evangeliske kirkeforståelse: I såvel dåben, som i nadveren og i evangeliet hører vi Guds tiltale til os – og den er urokkelig.

Kirkerummet udnytter dagslyset på en ganske særlig måde: De to langvægge er perforeret med ret små vindueshuller, der kaster spinkle lysstråler ind i rummet. Væggene i Enghøj Kirke bliver selv belyst af strejflys, der kommer fra en spaltet åbning oppe i taget.

Kirkerummets loft er formet over temaet kirkeskib. Loftet er udformet som undersiden af et skibsskrog, så at kølen danner en bærende bjælke i rummet. Loftet er på den måde atter i tråd med en af de ældgamle kirkelige traditioner: at man har et skib i kirken, for at vise, at den kristne kirke er et skib, der med Kristus ved roret navigerer igennem tilværelsens stormfulde og bølgeombruste hav.

Enghøj Kirke er med sin moderne og tidssvarende arkitektur, en bygning i tråd med sin egen moderne tid. Samtidig er kirkerummet, med dets ældgamle og traditionsbundne grundidé, dets insisteren på at være kirkerum i tråd med fordums tid – en kontravægt til vores moderne tid.

Begravelse i Randers – Enghøj Kirke

En bisættelse/begravelse i Enghøj Kirke i Randers aftales i samarbejde med bedemanden og præsten. 

Ønsker du at holde en bisættelse eller en begravelse i Enghøj Kirke i Randers, så kan vi hjælpe med at arrangere begravelsen. Kontakt os gerne for en snak omkring hvordan vi kan hjælpe dig.