Begravelse RandersEnghøj Sogn

Enghøj Sogn er et sogn i Randers Søndre Provsti (Århus Stift). Sognet er beliggende i Randers Kommune. Enghøj Sogn blev oprettet den 27. november 1994, og samme dag, først søndag i advent, blev Enghøj Kirke indviet. Ved oprettelsen blev Enghøj Sogn udskilt af Borup Sogn og Sankt Clemens Sogn. Disse følgende to autoriserede stednavne er omfattet af Enghøj Sogn: Helsted og Udervang.

Aktuelt er der 2.158 sogne i folkekirken, herunder 54 lokaliseret i Randers Kommune. Hvert sogn er et geografisk afgrænset område, hvor der er mindst én kirke. Sogneinddelingen går helt tilbage til middelalderen, men i tidens løb er mange nye sogne oprettet, og små sogne er blevet lagt sammen. Størrelsesmæssigt varierer de danske sogne meget. Over 100 sogne har færre end 200 indbyggere, og i knap 100 sogne er der over 10.000 indbyggere. Det samlede antal af danske folkekirker lyder på ca. 2.340. 

Medlemmer af den danske folkekirke hører til det sogn, hvor man har bopæl. Man har dog mulighed for at tilknytte sig en præst i et andet sogn end bopælssognet ved at løse sognebånd.

Medlemmer af folkekirken har ret til kirkelig betjening af præsten i ens bopælssogn. At have ret til kirkelig betjening betyder, at du har ret til at få foretaget kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielse og begravelse i dit bopælssogn.

Som hovedregel er der et menighedsråd i hvert sogn. To eller flere sogne kan dog beslutte at have et fælles menighedsråd. Der er aktuelt 1.749 menighedsråd. Et menighedsråd består af mellem 5 og 15 valgte medlemmer samt sognets præst(er). Antallet af valgte medlemmer afhænger af antallet af folkekirkemedlemmer i det pågældende sogn.

Menighedsrådet har ansvar for sognets kirke(r) og kirkegård(e), og har det overordnede ansvar for det kirkelige liv i sognet. Menighedsrådet er også arbejdsgiver for kirkefunktionærerne, der omfatter alle kirkens medarbejdere med undtagelse af præsten.

Præster er ansat af Kirkeministeriet og er under tilsyn af biskoppen. Præster er ansat med et pastorat som ansættelsesområde. Et pastorat består af et sogn eller af flere små sogne. I store sogne/pastorater er der ansat to eller flere præster.

Foruden præsten / præsterne har hvert sogn en række medarbejdere ansat. Antallet af medarbejdere er ofte baseret på sognets størrelse. Disse kirkefunktionærer omfatter f.eks. organister, kordegne, kirketjenere, sognemedhjælpere samt gravere.

På sogn.dk kan du finde frem til et bestemt sogn, en bestemt præst eller en bestemt kirke. Er du i tvivl om hvilket sogn du hører under, har du også mulighed for at finde denne oplysning ved at indtaste din adresse under søgefunktionen ”Find dit sogn”.

Begravelse i Randers – Enghøj Sogn

En bisættelse/begravelse i Enghøj Sogn kan afholdes i Enghøj Kirke. Selve bisættelsen/begravelsen aftales i samarbejde med bedemanden og kirkens præst. 

Ønsker du at holde en bisættelse eller en begravelse i Enghøj Sogn i Randers, så kan vi hjælpe med at arrangere begravelsen. Du er velkommen til at kontakt os, så vi kan tage en snak omkring hvordan vi kan hjælpe dig.