Skovbegravelse

Skovkirkegården ved Clausholm slot

Fred, ro og skønhed er nøgleord for Clausholm Skovbegravelsesplads. De høje, slanke bøgetræer står vagt om de stille urnegravsteder, og her hersker naturen og ikke en gartner.

Skovbegravelsespladsen blev åbnet i oktober 2020, og i april 2021 var der foreløbig taget 10 urnegravsteder i brug. Pladsen er kun afsat til urnenedsættelser. Man kan ikke blive kistebegravet her, ej heller kan man få sit kæledyr begravet her. Hvert træ, hvor urnerne bliver sat ned omkring, er enten udvalgt til enkeltgravsteder, par- eller familiegravsteder. I en ring om hvert enkelt træ er der pladser, med mellemrum naturligvis, i en cirkel en meter fra træets stamme og igen med mellemrum tre meter fra træets stamme. Det giver ca. 25 gravsteder pr. træ afhængig af, om det er dobbeltgravsteder eller enkeltgravsteder.

De enkelte gravsteder

Man kan ikke umiddelbart se de enkelte urnegravsteder, når man går rundt i den smukke skov. På nuværende tidspunkt er der udlagt omkring 150 træer til projektet, og selv om træerne og bunddækket vokser vildt, holder skovfogeden øje med skoven, og hun/han tager gerne en buskrydder, hvis der for eksempel kommer så meget brombærkrat, at man ikke kan komme ind til de enkelte træer.

Om foråret er området dækket af anemoner, og udsigten ned over dalsænkningen er smuk. De enkelte træer har et nummer, og der bliver ført regnskab med, hvem der ligger hvor, så pårørende/efterladte altid kan få at vide, hvor deres kæres urner er sat ned Man har ikke gravstene som sådan, men man må gerne lægge en lille mindesten på størrelse med en A5 på urnegravstedet. Stenene bliver dog efterhånden dækket af bundbevoksningen, og man må ikke lægge buketter. Det er naturen, der er i højsædet her, og dermed er det naturligvis kun miljøgodkendte urner, som kan nedsættes her.

Reservér gerne plads

Man kan reservere en eller flere pladser ved det træ, man gerne vil ligge under. Det er først til mølleprincippet, der gør sig gældende her. Hvis man er den første til at reservere/købe et urnegravsted ved et bestemt træ for eksempel træ nummer 64, så bliver dette træ reserveret til enten enkelt-eller dobbelt- eller familiegravpladser. Det vil sige at hvis man ikke har reserveret plads på forhånd, bliver urnen sat ned, hvor der er plads.

En enkelt reservation koster 1.000 kr. i øjeblikket, og så er man sikret pladsen i 10 år. Når bisættelsen så skal finde sted inden for de 10 år, betaler de efterladte yderligere 5.900 kr. Det vil sige, at reservationsgebyret modregnes i prisen på pladsen. Reservation af et dobbeltgravsted koster således 2.000 kr. og man skal efterfølgende betale 13.800 kr. Erhvervelse af et familiegravsted koster 27.600 kr. og her er de fire første nedsættelser af urner med i prisen. Der er også mulighed for et fler-familietræ, som koster 20.700 og her er de tre første urnenedsættelser med i prisen.

Fredningstiderne for enkeltgravstederne og dobbeltgravstederne er i første omgang mindst 10 år og familietræerne 20 år. Man kan selvfølgelig efterfølgende købe sig til yderligere fredning af pladserne.

Der er gode adgangsforhold til skovbegravelsespladsen. Der er også P-pladser et stykke væk. Selvfølgelig skal man kunne gå lidt og være forberedt på skovbundsforhold, hvis man vil ind til et bestemt træ.

Nedsættelse af urner

Når der skal nedsættes en urne gør skovfogeden det udvalgte sted klar. Hun/han graver ned til omkring en meters dybde, dækker bunden af hullet med gran og lægger gran omkring hullet, så det fremstår pænt. Ved siden af anbringer skovfogeden en spand med skovmuld. Nu kan man afholde en ceremoni, hvis man ønsker det, eller man kan blot sænke urnen ned. Hvis man ikke selv vil sænke urnen ned, kan man få en bedemand til det, og skovfogeden er også gerne behjælpelig, og her må man naturligvis også gerne være til stede, hvis man ønsker det.

Selve ceremonien bestemmer de efterladte over. Der må gerne bedes, synges, spilles instrumental musik, altså ikke elektronisk musik, og tages afsked som familien må ønske det. Selvfølgelig skal reglementet på skovbegravelsespladsen overholdes.

Efter ceremonien kan man selv dække hullet med skovmuld eller man kan få skovfogeden til det. Under alle omstændigheder sørger skovfogeden for, at stedet igen kommer til at fremstå smukt og naturligt.

For at man kan benytte muligheden for en skovbegravelse skal man huske at gøre opmærksom på selve ønsket og/eller forhåndsreservering. Du kan eventuelt skrive det i ”Min sidste vilje” dokumentet, som du finder her

Du kan læse mere om Min sidste vilje her

Selvfølgelig skal reglementet for skovbegravelsespladsen overholdes. Hvis man har lyst til at besøge pladsen er der åbent fra klokken 6 morgen til solnedgang, og man må gerne medbringe sin hund i snor.

Hvis du er blevet interesseret i denne mulighed kan du læse mere her

© Begravelsesforretningen Brdr. Oest

Seneste indlæg

Genoplivning af mennesker

Genoplivning af mennesker

Førstehjælp, hjertemassage og sygehusenes beredskab til genoplivning er velkendte i Danmark. Mange mennesker har taget et førstehjælpskursus, og når man tager kørekort i Danmark i

Ambulancens historie

Ambulancens historie

I mange, mange år måtte lægerne rykke ud til syge eller tilskadekomne patienter. Desværre var det ofte for sent, for når lægerne nåede frem, var

Syng dansk

Din favorit sang/salme?

”Den danske sang er en ung blond pige” Denne omdiskuterede sang er blevet valgt som danskernes nummer ti favoritsang/salme i en stor konkurrence, som Kristelig

Ferietid

Ferietid

Ferietid er en dejlig, dejlig tid. Vi er mange, som elsker at rejse udenlands, når vi har ferie. Måske rejser vi sydpå til varme og

Del:

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Brdr. Oest

Randers

Nanny S. Kristensen Eftf.

Grenaa

Bastrups Eftf.

Hadsund

Glerups Eftf.

Allingåbro

Søren Røndes Eftf.

Grenaa