Skifterettens arbejde – del 1

Skifteretten

I det følgende vil vi forsøge at give et overblik over, hvilke ting du skal forholde dig til i forhold til skifteretten og et dødsfald. Jeg er i skrivende stund i gang med et boskifte, og hvis du har lyst til at læse om mine oplevelser med skifteretten, kan du læse med her.

Hvem bliver kontaktet af Skifteretten?

Når der sker et dødsfald i Danmark, anmeldes dødsfaldet til begravelsesmyndigheden. Den person, som står som kontaktperson på dødsanmeldelsen, vil blive kontaktet af skifteretten med henblik på at få boet skiftet. At få boet skiftet betyder at få boets værdier og eventuelle gæld gjort op. Henvendelsen fra skifteretten kommer normalt i kontaktpersonens e-boks. Hvis man er fritaget for e-boks, kommer henvendelsen med almindelig post. Kontaktpersonen har herefter ansvaret for at kontakte eventuelle andre arvinger og aftale med dem, hvordan boet ønskes skiftet, og om det vil være praktisk at kun én person står for kontakten med skifteretten. Hvis det er mest hensigtsmæssigt, at kun én person står for kontakten med skifteretten, skal den/de øvrige arvinger underskrive fuldmagtserklæringer i forhold til at få boet skiftet.

Husk som kontaktperson, at alle blanketter skal skrives med letlæselig håndskrift og blå skrift. Husk også som kontaktperson at tage kopier af alt, hvad der indsendes, så hvis du senere kommer i tvivl om, om du har gjort det rigtigt, kan du gå tilbage og se efter. Husk også at afmelde alle løbende ting som fx avisabonnement, rengøring, madleverancer m.m.

Du kan se mere her og hente relevante blanketter:

Information og vejledning om behandling af dødsboer

Uanset hvordan boet skiftes, vil der være udgifter til at dække skifterettens sagsbehandling og til en annonce i Statstidende. Annoncen i Statstidende indrykker skifteretten, og den indrykkes for at gøre eventuelle kreditorer opmærksomme på dødsfaldet. Det vil i praksis sige, at hvis en afdød skylder penge til en person/virksomhed, kan personen/virksomheden anmelde deres krav til boet inden for 8 uger.

Uskiftet bo

Uskiftet bo betyder at den længstlevende ægtefælle overtager afdødes formue og eventuelle gældsforpligtelser. Uskiftet bo kan ikke laves efter kærester/samlevende, da de ikke har haft fælleseje. Den længstlevende ægtefælle kan altså sidde i det, man kalder uskiftet bo med fællesbørn. Fællesbørn er børn af afdøde og den overlevende ægtefælle – altså ikke børn, som afdøde havde med en anden. I praksis vil det sige, at det er den overlevende ægtefælle, som bestemmer om boet skal skiftes med det samme eller ej. Børn som afdøde havde med en anden kaldes særbørn. Skulle der være disse særbørn, kan den længstlevende ægtefælle godt sidde i uskiftet bo, men det kræver særbørnenes tilladelse, og hvis man gifter sig igen, skal der skiftes med disse særbørn og fælles børn.

Man kan ikke sidde i uskiftet bo, hvis:

  • Afdøde ikke havde børn.
  • Afdøde eller ægtefælle er insolvent – det vil sige, at man ikke er i stand til at betale sine regninger.
  • Boet kan behandles som boudlæg – dette forklares nærmere her.
  • Boet kan behandles som ægtefælleudlæg – dette forklares nærmere her.

Du kan se mere her om uskiftet bo på domstol.dk.

Andre interessante emner

Skifterettens arbejde – del 2.

© Begravelsesforretningen Brdr. Oest

Seneste indlæg

Tid er et relativt begreb

Tid er et relativt begreb

Tiden er en underlig størrelse. Et minut består af 60 sekunder. En time består af 60 minutter, men et døgn består af 24 timer. Vi

Fortæl din historie

Din historie er vigtig

Vi midaldrende eller unge kan naturligvis læse bøger, se TV eller gå på nettet og undersøge fortiden, men en ukendt fortæller er ikke det samme

Vis omsorg

Omsorg

I dagens Danmark har vi et stærkt og godt velfærdssystem, men vi må også selv være der for hinanden. Selvfølgelig var der stor omsorg over

Ventesorg

Ventesorg

Os, der er midaldrende nu, og er så heldige at have vores forældre eller én af dem endnu, sidder nogle gange i en lidt svær

Del:

Brdr. Oest

Randers

Nanny S. Kristensen Eftf.

Grenaa

Bastrups Eftf.

Hadsund

Glerups Eftf.

Allingåbro

Søren Røndes Eftf.

Grenaa

Ebeltoft og Omegn

Ebeltoft