Naturen på kirkegårdene

Naturen_på_kirkegårde

Der bliver flere og flere tomme pladser på landets kirkegårde. Mange af de gamle kistegravsteder bliver nedlagt i disse år, og det efterlader tomme græsplæner eller bare jord uden gravsten. Alt efter hvilken kirkegård du befinder dig på, behandles disse tomme pladser forskelligt. Det er kirkens menighedsråd, der bestemmer, hvad der skal ske med de tomme pladser.

Mange menighedsråd rundt omkring i Danmark er i fuld gang med at finde ud af, hvordan deres fremtidige kirkegård skal se ud. De fleste mennesker bliver stadig nedsat i et urnegravsted eller i en fælles urnegrav, men et urnegravsted fylder jo kun omkring en fjerdedel af et kistegravsted, og det giver meget plads til overs.

Hjælp til insekterne

sommerfugl

Nogle steder har man valgt at omlægge hele kirkegården, så der er plads til flere urnegravsteder – andre steder står de tomme pladser bare tomme endnu. Hvad kunne de tomme pladser så udnyttes til? Vi kunne jo for eksempel give naturen en hjælpende hånd. Desværre bliver der i disse år færre og færre insekter. Det er der mange grunde til, men insekterne er vigtige for vores natur og for os. Tænk for eksempel på de bier, som laver honning til os eller svirrefluer, som bestøver æbletræer. Uden insekter ville fugle og andre dyr også få det svært. I Vester Hassing i Nordjylland er man gået en anden vej end at lade de tomme pladser være tomme.. Her holder man bier, planter skov og forsøger i det hele taget at give naturens insekter gode vilkår. Se artikel om Vester Hassing her

Solveig Sieg Sørensen, graver ved Hjerk kirke, sprøjter ikke mod ukrudt på kirkegården. Digerne er fyldt med smukt ukrudt, og insekterne har også gode vilkår på denne kirkegård. Læs mere om “Liv mellem gravstenene

Måske kunne man også forestille sig kirkegårdsvandringer med fortællinger om lokalområdet, kirken og kirkegården. Det har man jo for eksempel på Østre kirkegård i Randers en gang imellem. Her er det lokalhistorisk arkiv, der står for rundvisningerne, men det kunne jo også være kirkebetjenten eller måske præsten?

Assistens kirkegården

AssistensMange af jer har nok hørt om Assistens kirkegården i København. Der er der mange gæster især om sommeren. Kirkegården bliver brugt som grønt rekreativt område, mål for udflugter, lektielæsning, historieundervisning og til guidede kirkegårdsvandringer i sommerhalvåret. Kirkegården er meget kendt, og der er endda et videnscenter tilknyttet, og det har man jo ikke mulighed for alle steder.

Kirkegården som park

Men man kan også overveje tanken om at gøre landets mindre kirkegårde til behagelige steder, hvor folk gerne vil komme og hygge sig. Man kan måske opsætte borde/bænke og flere skraldespande, plante vilde, spændende planter, gøre de lige gange mere snoede og indbydende, lave skilte med alle de embedstitler, som engang har kunnet findes på netop denne kirkegård, lave skattejagter for børn med undervisning indlagt, give plads til hundeluftere, (medbringende poser – evt. kunne man sætte poseholdere med poser op), og i det hele taget opfordre lokalområdet til at bruge kirkegården mere. Jo mere man kender til et sted og bruger det, jo mere kommer man også til at holde af stedet.

Sikkert er det, at der skal nytænkes i forhold til kirkegårdene, og måske burde vi alle være med i denne nytænkning?

Læs mere om kirkegårdene i Danmark og deres udvikling

Se også den fredelige og smukke jødiske kirkegård i Randers.

© Begravelsesforretningen Brdr. Oest

Seneste indlæg

Tid er relativ

Tid er et relativt begreb

Tiden er en underlig størrelse. Et minut består af 60 sekunder. En time består af 60 minutter, men et døgn består af 24 timer. Vi

Juletraditioner

Kalenderlyset har holdt sit indtog på mange danske borde, men vidste du, at lyset fylder 80 år præcis i år? Og vidste du, at man

Begravelse i skoven

Skovbegravelser

Vil du gerne vælge trækroner som din endelige udsigt? Vil du have din urne sat ned i en skov? Over hele landet findes der nu

Børnetestamente

Børnetestamente

Har du børn under 18 år, og har du overvejet, hvad der sker med dem, hvis du falder bort ved for eksempel en trafikulykke? Som

Del:

Brdr. Oest

Randers

Nanny S. Kristensen Eftf.

Grenaa

Bastrups Eftf.

Hadsund

Glerups Eftf.

Allingåbro

Søren Røndes Eftf.

Grenaa

Ebeltoft og Omegn

Ebeltoft