Når døden nærmer sig

Vintervej

At få at vide, at en man holder af, skal dø, er naturligvis altid svært. Det er en besked, man skal forholde sig til, men det kan være utrolig svært. Alle vil reagere individuelt lige fra den totale afvisning til det totale sammenbrud. Det er også en besked, mange har svært ved at forstå. Når man så er kommet sig efter den første reaktion – hvad kan man så gøre?

Det er en hård tid, men det kan også blive en meget smuk og givende tid for alle parter. Når man husker kærligheden og respekten for hinanden og tager imod den hjælp, man får tilbudt, kan den sidste tid blive meget værdsat og god at tænke tilbage på.

Hjælp fra de professionelle

Hvis det er et dødsfald relateret til alder eller sygdom, vil forløbet strække sig over nogen tid. Benyt dig endelig af de professionelle på sygehuset eller i hjemmeplejen. De er dygtige, og de har en stor viden, du kan læne dig op ad. Hvis den døende er på sygehuset, bliver der taget hånd om alle de praktiske ting såsom skift af sengetøj og mad, men hvis det er i den døendes eget hjem, kan der være ting, som skal ordnes. Benyt dig gerne af venner og naboer og andre. Selv om den døende måske ikke har behovet, skal du jo stadig have noget at spise og rent tøj på kroppen. De fleste mennesker vil gerne hjælpe til, og du skal huske at passe på dig selv i dette forløb. Dit liv skal fungere, selv om det er en hård tid. Det er iltmasken fra flyvemaskinen om igen – hvis du ikke selv tager din iltmaske på først, kan du ikke hjælpe andre. Det vil sige, hvis du ikke har overskud på den fysiske konto – hvordan skal du så kunne være noget for den døende?

Når man bor langt væk

Det kan være svært at bo langt væk fra den døende Dit eget liv skal fungere, men du vil også gerne være sammen med den døende. Måske kan du lave faste aftaler fx om et besøg hver søndag? Så har den døende noget fast at glæde sig til. En plejeorlov kan måske også komme på tale. Det kan du læse mere om her:

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sociale-ydelser/sociale-ydelser/ydelser/plejeorlov-til-pasning-af-naertstaaende-i-hjemmet/

Hvis du bor langt væk fra den døende frygter du naturligvis den opringning du vil få, hvis du ikke er sammen med den døende. Forsøg at tale med andre om din frygt og hav mobilen tændt. Hvis du selv skal give beskeden videre, så vær oprigtig i din beklagelse af tabet. Det gør ikke noget, at du græder, det må man gerne. Man må også gerne lade være. Alt er lovligt undtagen manglende respekt for modtageren af beskeden.

Grænser

I starten af forløbet er der måske en god mulighed for at tale med den døende om hans/hendes ønsker. Den døende kan have ønsker til organdonation, livsforlængende behandling, påklædning i kisten, salmer i kirken, eller noget helt andet. Du kan også have ønsker, som I kan tale om. Der kan også være ting, som går imod dine grænser – det kan være rent plejemæssigt for eksempel eventuel bleskiftning på den syge pårørende – eller det kan være for svært for dig at tale om begravelsen. Så er det måske ikke dig, den døende skal tale med om lige begravelsen. Man skal forsøge at respektere de individuelle grænser, og den går begge veje.

Den døende bør også respektere dine grænser. Måske vil den døende gerne dø hjemme, men du kan måske ikke at stå alene med ansvaret. Her bør den døende også respektere dine ønsker, så det ikke en for svær situation at håndtere for dig som pårørende. I kan måske tale sammen om, hvem der kan dele ansvaret med dig. Et forventet dødsfald er en stor mundfuld at sluge. Her kan det være en god idé at involvere de professionelle såsom det palliative team, som kan hjælpe med smertedækning, et hospice, hvis der er mulighed for det, og naturligvis kommunen og hjemmeplejen. Mange steder er der også frivillige organisationer, som kan hjælpe som for eksempel Vågekonerne i Randers.

Tal om dét, der skal ske

Prøv at tale med den syge om døden, hvis det er muligt – både om selve døden – men også om de praktiske ting. Tag eventuelt udgangspunkt i nogle på forhånd forberedte spørgsmål såsom: ”Hvor vil du gerne dø, og hvem vil du gerne have hos dig?” Vær ikke bange for at sige noget forkert. Så længe du er kærlig og husker respekten, kan du ikke sige noget forkert eller stille forkerte spørgsmål.

På Ældresagen kan du hente en skabelon til samtaler om døden;

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/social-indsats/aktiviteter-i-den-sociale-indsats/vaagetjenesten/samtalesaloner/gode-samtaler

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/social-indsats/aktiviteter-i-den-sociale-indsats/vaagetjenesten/samtalesaloner

Du kan også selv lave nogle spørgsmål, som du gerne vil have svar på. Det kan jo være om alt mellem himmel og jord lige fra oplevelser du har haft sammen med den døende til forberedelse af fremtiden uden den døende.

Det er en hård tid, men det kan også blive en meget smuk og givende tid for alle parter. Når man husker kærligheden og respekten for hinanden og tager imod den hjælp, man får tilbudt, kan den sidste tid blive meget værdsat og god at tænke tilbage på.

Til inspiration:

https://www.etfintfarvel.dk/at-tale-om-doeden-er-en-personlig-ting/

https://www.etfintfarvel.dk/det-der-kan-vaere-svaert-at-huske/

© Begravelsesforretningen Brdr. Oest

Seneste indlæg

Markering af Commonwealth grave

Krigsgrave

På en lille kirkegård mellem Blåvand og Vejrs Strand ligger en lille kirke ved navn Mosevrå. På den lille kirkegård er der selvfølgelig begravet fiskere

Kirkens farver

Kirkens farver

Hvorfor er pinsen rød og påsken lilla? Farverne i kirken skifter, afhængig af kirkeåret, og afhængig af, hvilke begivenheder der er sket på de forskellige

Genoplivning af mennesker

Genoplivning af mennesker

Førstehjælp, hjertemassage og sygehusenes beredskab til genoplivning er velkendte i Danmark. Mange mennesker har taget et førstehjælpskursus, og når man tager kørekort i Danmark i

Ambulancens historie

Ambulancens historie

I mange, mange år måtte lægerne rykke ud til syge eller tilskadekomne patienter. Desværre var det ofte for sent, for når lægerne nåede frem, var

Del:

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Brdr. Oest

Randers

Nanny S. Kristensen Eftf.

Grenaa

Bastrups Eftf.

Hadsund

Glerups Eftf.

Allingåbro

Søren Røndes Eftf.

Grenaa