Mine personlige erfaringer med skifteretten

Papirstak

Mine erfaringer med skifteretten

Min lillesøster døde d. 21. april 2018. I skrivende stund, d. 16. oktober 2018, er jeg ikke færdig med at have med hendes arv at gøre endnu. Min søster var fysisk og psykisk handicappet, og jeg har været både personlig og økonomisk værge for hende i en del år. På grund af min søsters handicap er mine forældre enearvinger til min søsters bo/formue. Da de er ældre mennesker, ville de gerne have mig til at stå for alle papirerne. Den tjeneste ville jeg da gerne gøre mine forældre.

Jeg blev så udnævnt til kontaktperson for skifteretten, og jeg startede med at indsende anmodning om privat skifte. Min søster ikke efterlod sig andre arvinger end mine forældre. Mine forældre havde underskrevet fuldmagterne, en fra hver, og solvenserklæringen. Vi havde også fået to vidner til at skrive under på fuldmagterne.

For at være sikke på, at tingene havnede det korrekte sted, påtog min mand sig den opgave at aflevere tingene personligt til skifteretten. Denne venlighed havde nær kostet ham en parkeringsbøde, men han fik den heldigvis afværget.

Hvad med min søsters ting?

Erfaringer_med_skifteretten

Mine forældre og jeg ventede længe, og vi kom i knibe, fordi min søsters lejlighed skulle tømmes. Der skulle flytte en ny beboer ind, så den skulle istandsættes. Mine forældre besluttede at påtage sig ansvaret og tømme lejligheden. Min søster havde ingen værdier ud over det, som stod på hendes bankkonto. Vi synes min søsters tøj og møbler skulle gå til et godt formål. Jeg kontaktede derfor den lokale genbrugsbutik. De ville da utrolig gerne have tingene, og de ville kontakte mig, når de vidste, hvornår de havde lastbilen og et par mænd ledige til at hente tingene. Genbrugsbutikken ringede aldrig tilbage. Da jeg igen kontaktede dem, viste det sig, at de ikke kunne komme før efter den dato, lejligheden skulle være tømt. Nå, jeg fik fat i en anden genbrugsbutik, som kom dagen efter.

Skifteretsattest

Egentlig måtte vi jo ikke tømme lejligheden, før vi havde skifteretsattesten, men da mine forældre var villige til at lade lejligheden tømme for at undgå en ekstra måneds husleje, valgte vi at gøre det. Vi var også enige om, at alle de regninger, som kom til min søster efterfølgende selvfølgelig bare skulle betales. Det kunne være en eventuel istandsættelse af lejligheden, ekstra varme og vand osv. Min søsters bosted havde gjort diverse parter fx energiselskabet opmærksom på dødsfaldet. Alligevel blev firmaerne ved med at sende regninger, som ingen kunne betale uden skifteretsattesten. Jeg synes, det var lidt ubehageligt at have disse regninger til at ligge. Jeg vil helst betale enhver sit med det samme, men jeg måtte jo bare vente.

Omsider kom skifteretsattesten. Sammen med den kom også de underskrevne fuldmagter retur. Jeg kontaktede derefter min søsters bank og fik bankens hjælp til at få alle regningerne betalt. Banken overførte derefter min søsters penge til mine forældres bankkonto. På dette tidspunkt var de 8 uger, som skifteretten havde rådet os til at vente for, at alle kreditorer havde mulighed for at gøre deres krav gældende, for længst overskredet.

Åbningsstatus

Checklist

Jeg kunne derfor med sindsro udfylde Åbningsstatus og igen få min mand til at aflevere den til skifteretten personligt. Det at udfylde Åbningsstatus er et stort arbejde, synes jeg, selv om min søster hverken havde fast ejendom, bil, båd eller andre værdier. Jeg ville gerne være sikker på at gøre alting rigtigt, så jeg havde taget kopier af Åbningsstatus til at bruge som kladde. Jeg skulle huske at medtage alle aktiver, (indestående på bankkonti, tilbagebetaling af for mange betalte kostpenge osv.). Jeg skulle også lave en opgørelse over passiver, (alle de regninger, som min søster skulle have betalt), og jeg skulle udfylde punkterne med udgifter til begravelsen, tømning af hendes lejlighed osv. Derefter skulle jeg regne nettoformuen ud, det vil sige aktiver minus passiver, og skrive det på som gældende som formue. Jeg skulle også krydse af eller lade være i diverse felter, bl.a. om min søster havde givet eller modtaget afgiftspligtige gaver. Til sidst skulle jeg skrive hvor mange sider Åbningsstatus består af i alt og selvfølgelig skrive under på dokumentet under strafansvar.

I dag

Nu d. 16. oktober 2018, altså mere end 5 måneder efter min søsters død, venter jeg stadig på at få Åbningsstatus retur fra skifteretten. Når jeg engang får den retur, skal jeg så udfylde og indsende den endelige boopgørelse, og de oprindelige, underskrevne fuldmagter skal med hver eneste gang.

Mit bedste råd til andre i samme situation er at være indstillet på at være tålmodig og lade tingene gå deres gang. Sorgen bliver jo ikke hverken større eller mindre af at vente på papirarbejde

© Begravelsesforretningen Brdr. Oest

Seneste indlæg

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt

I september 2017 trådte en ny lov i kraft; loven om en fremtidsfuldmagt. Denne lov er et tilbud til alle borgere i Danmark, men den

Din livshistorie

Din livshistorie

Har du tænkt på at skrive din livshistorie? Vil du gerne efterlade viden om dit liv til nogen? Men ved du ikke, hvor og hvordan

Sorg som glæde

Sorg som glæde

Sorg kan være smertefuld: smertefuld som i næsten uudholdelig. Når man lige har mistet et elsket menneske, kan sorgen være så rå, at man føler

Veteranbreve

Hvad vil du fortælle dine kære?

Hvis en af dine kære døde pludseligt, ville du så stå tilbage med en masse spørgsmål såsom: ”Gjorde jeg det godt nok, vidste han/hun, at

Del:

Brdr. Oest

Randers

Nanny S. Kristensen Eftf.

Grenaa

Bastrups Eftf.

Hadsund

Glerups Eftf.

Allingåbro

Søren Røndes Eftf.

Grenaa

Ebeltoft og Omegn

Ebeltoft