Kirkens farver

Kirkens farver

Hvorfor er pinsen rød og påsken lilla?

Farverne i kirken skifter, afhængig af kirkeåret, og afhængig af, hvilke begivenheder der er sket på de forskellige tidspunkter. Som besøgende i kirken kan man se dagens farve på præstens dragt, messehaglen som dragten kaldes, og nogle gange ses farverne også i blomsterne på alteret.

Kirkens farver er lilla, rød, hvid, sort og grøn. De anvendes på forskellige tider af året, men den sorte farve bruges kun langfredag, idet sort symboliserer død og sorg og henviser til Jesus død på korset. Modsætningen er den hvide farve, som symboliserer renhed og uskyld. Hvid anvendes i forbindelse med dåb, Kristi himmelfartsdag, juledag, som jo er Jesu fødselsdag og de to opstandelsespåskedage.

Rød er pinsens farve. Den røde farve skal minde os om Helligåndens komme til disciplene, da de skulle i gang med at udbrede den kristne tro. Helligåndens komme blev bl.a. symboliseret af ild, og det var efter sigende Helligånden, som fjernede tvivlen hos disciplene. Pinsen er også kirkens fødselsdag på grund af de første kirkelige fællesskaber, som opstod i denne tid.

Kirkens farver

Palmesøndag, fastetiden og advent er lilla. Dette skyldes, at lilla symboliserer alvor og højtidelighed. Jesus red jo ind i Jerusalem på denne dag, og folket viftede ham med palmegrene; deraf navnet Palmesøndag. Jesus var kort forinden blevet salvet, det vil sige, at en kvinde hældte dyr, velduftende olie ud over Jesus hoved. På den tid var salvelse både forbeholdt mennesker, som skulle være konger – salvelsen var en form for indsættelse i embedet, salven/olien var en gæstfrihed, når den blev anvendt på gæsters fødder og som sådan en positiv ting, men den var også en del af begravelsesritualerne på den tid. Jesus vidste han skulle dø, da han red ind i Jerusalem, så måske står den lilla farve også som symbol på dette.

Sidst men ikke mindst har vi den grønne farve. Grøn symboliserer håb, grokraft, og forår naturligvis. Det er om foråret tingene vokser mest, og den grønne farve kommer igen efter vinteren. Tiden fra efter pinse og frem til adventstiden kaldes også trinitatis tiden, og i denne periode er der ingen festdage i kirken. Der lægges i denne periode vægt på Treenigheden, altså Gud, som fader, søn og helligånd, og på at menneskers tro skal vokse og gro lige som afgrøderne på markerne.

Næste gang du kommer i en kirke, kan du nu lægge mærke til de forskellige farver, og måske kan du fortælle dine børn eller andre om baggrunden for farverne.

Se også:

https://etfintfarvel.dk/kirkegaarde-som-kulturarv/

© Begravelsesforretningen Brdr. Oest

Seneste indlæg

Markering af Commonwealth grave

Krigsgrave

På en lille kirkegård mellem Blåvand og Vejrs Strand ligger en lille kirke ved navn Mosevrå. På den lille kirkegård er der selvfølgelig begravet fiskere

Genoplivning af mennesker

Genoplivning af mennesker

Førstehjælp, hjertemassage og sygehusenes beredskab til genoplivning er velkendte i Danmark. Mange mennesker har taget et førstehjælpskursus, og når man tager kørekort i Danmark i

Ambulancens historie

Ambulancens historie

I mange, mange år måtte lægerne rykke ud til syge eller tilskadekomne patienter. Desværre var det ofte for sent, for når lægerne nåede frem, var

Syng dansk

Din favorit sang/salme?

”Den danske sang er en ung blond pige” Denne omdiskuterede sang er blevet valgt som danskernes nummer ti favoritsang/salme i en stor konkurrence, som Kristelig

Del:

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Brdr. Oest

Randers

Nanny S. Kristensen Eftf.

Grenaa

Bastrups Eftf.

Hadsund

Glerups Eftf.

Allingåbro

Søren Røndes Eftf.

Grenaa