Kirkens farver

Kirkens farver

Hvorfor er pinsen rød og påsken lilla?

Farverne i kirken skifter, afhængig af kirkeåret, og afhængig af, hvilke begivenheder der er sket på de forskellige tidspunkter. Som besøgende i kirken kan man se dagens farve på præstens dragt, messehaglen som dragten kaldes, og nogle gange ses farverne også i blomsterne på alteret.

Lilla, rød, hvid, sort og grøn

Kirkens farver er lilla, rød, hvid, sort og grøn. De anvendes på forskellige tider af året, men den sorte farve bruges kun langfredag, idet sort symboliserer død og sorg og henviser til Jesus død på korset. Modsætningen er den hvide farve, som symboliserer renhed og uskyld. Hvid anvendes i forbindelse med dåb, Kristi himmelfartsdag, juledag, som jo er Jesu fødselsdag og de to opstandelsespåskedage.

Rød er pinsens farve. Den røde farve skal minde os om Helligåndens komme til disciplene, da de skulle i gang med at udbrede den kristne tro. Helligåndens komme blev bl.a. symboliseret af ild, og det var efter sigende Helligånden, som fjernede tvivlen hos disciplene. Pinsen er også kirkens fødselsdag på grund af de første kirkelige fællesskaber, som opstod i denne tid.

Kirkens farver

Salvelse

Palmesøndag, fastetiden og advent er lilla. Dette skyldes, at lilla symboliserer alvor og højtidelighed. Jesus red jo ind i Jerusalem på denne dag, og folket viftede ham med palmegrene; deraf navnet Palmesøndag. Jesus var kort forinden blevet salvet, det vil sige, at en kvinde hældte dyr, velduftende olie ud over Jesus hoved. På den tid var salvelse både forbeholdt mennesker, som skulle være konger – salvelsen var en form for indsættelse i embedet, salven/olien var en gæstfrihed, når den blev anvendt på gæsters fødder og som sådan en positiv ting, men den var også en del af begravelsesritualerne på den tid. Jesus vidste han skulle dø, da han red ind i Jerusalem, så måske står den lilla farve også som symbol på dette.

Sidst men ikke mindst har vi den grønne farve. Grøn symboliserer håb, grokraft, og forår naturligvis. Det er om foråret tingene vokser mest, og den grønne farve kommer igen efter vinteren. Tiden fra efter pinse og frem til adventstiden kaldes også trinitatis tiden, og i denne periode er der ingen festdage i kirken. Der lægges i denne periode vægt på Treenigheden, altså Gud, som fader, søn og helligånd, og på at menneskers tro skal vokse og gro lige som afgrøderne på markerne.

Næste gang du kommer i en kirke, kan du nu lægge mærke til de forskellige farver, og måske kan du fortælle dine børn eller andre om baggrunden for farverne.

Læs også om kirkegårde som kulturarv

© Begravelsesforretningen Brdr. Oest

Seneste indlæg

Juletraditioner

Kalenderlyset har holdt sit indtog på mange danske borde, men vidste du, at lyset fylder 80 år præcis i år? Og vidste du, at man

Begravelse i skoven

Skovbegravelser

Vil du gerne vælge trækroner som din endelige udsigt? Vil du have din urne sat ned i en skov? Over hele landet findes der nu

Børnetestamente

Børnetestamente

Har du børn under 18 år, og har du overvejet, hvad der sker med dem, hvis du falder bort ved for eksempel en trafikulykke? Som

Testamente

Testamente

Har du brug for at lave et testamente? Er det noget, du har tænkt over? Hvorfor mener mange, at det er vigtigt at have lavet

Del:

Brdr. Oest

Randers

Nanny S. Kristensen Eftf.

Grenaa

Bastrups Eftf.

Hadsund

Glerups Eftf.

Allingåbro

Søren Røndes Eftf.

Grenaa

Ebeltoft og Omegn

Ebeltoft