Hvordan taler vi med børn om sorg?

Hvordan_taler_vi_med_børn_covid_19_Et_fint_farvel

Hvor går børn hen med deres sorg, når de mister en pårørende – og går de i det hele taget nogen steder hen med sorgen?

Man skulle tro, børn ville gå til deres forældre eller anden familie med en stor sorg, men det er ikke altid tilfældet. Børn er meget påvirkede af de voksnes reaktioner på døden, og i Danmark i dag bruger vi voksne stadig ikke gerne ordet ”død”. Hvis vi skal forklare et barn, at en bedsteforælder er død, kan vi bruge ord som ”hun er i himlen nu”, ”han er gået bort” eller ”hun er sovet ind”. I et barns hoved, især hos små børn, kan dette være meget forvirrende.

Hvis én er ”gået bort”, kan barnet måske undre sig over hvor vedkommende gik hen? Og hvis ”hun er i himlen nu” bruges, kan dette måske få barnet til at undre sig over, om ”hun” så kan se alt, hvad barnet laver og tænker – også de måske mindre gode ting. Og størst af alt er forundringen over, at vedkommende ikke kommer tilbage.

Opfattelsen af døden er aldersbestemt

Selvfølgelig er børns opfattelse af, hvad døden er aldersbestemt. Børn i skolealderen viser en begyndende og tiltagende forståelse for, at døden er slutningen på livet, og at den afdøde ikke kommer tilbage, uanset hvad, der gøres eller ikke gøres. Yngre børn kan komme til at tumle med tanker som skyld – ”jeg kaldte min bror/mor/far dum, så er det min skyld?” Yngre børn er også meget konkrete. De er meget afhængige af omverdenens reaktioner. Hvis barnets måske faste rutiner ændres, kan det være ekstra svært for barnet, og når barnet måske ser de voksne græde, kan det måske være uforståeligt. Samtidig er det vigtigt, at de voksne er åbne omkring deres sorg. De voksne kan jo ikke altid overholde ”reglen” om ikke at vise deres sorg, og det skal de heller ikke. Det vigtige er samtalen mellem de voksne og barnet, så barnet forstår, hvorfor de voksne græder.

Børn_sorg

Børn kan blive bange

Børn kan også opleve angst ved mødet med døden. ”Hvem bliver den næste”. ”Hvornår skal jeg dø?” Og hvis barnet har fået at vide, at vedkommende er sovet ind; ”Dør jeg, hvis jeg lægger mig til at sove?” Barnet kan også blive bange for, at den anden bedsteforælder, forælder eller pårørende dør, hvis de sover. Her er det vigtigt, at de voksne omkring barnet har viden fra familien om, hvordan de skal svare på barnets spørgsmål. Dette gælder også for eventuelle institutioner som skole, fritidshjem og børnehave.

Hos ældre børn kan forståelsen af et dødsfald nok være på plads rent konkret, men der er stadig mange tanker/spørgsmål, der søges svar på. Børn kan spørge meget konkret, og vi voksne skal gerne kunne give konkrete svar. Det kan være svært for mange voksne, for vi taler jo ikke så meget om døden.

Skal barnet se den afdøde?

Selv om det langsomt er ved at blive mindre tabu at tale om døden, er der stadig ting, vi kan have svært ved at forholde os til. Skal børnene se den afdøde? Skal børnene med til begravelsen? I hvor høj grad skal børnene inddrages i planlægningen af begravelsen? Hvordan forbereder vi voksne børnene på, hvad der kommer til at ske? Svarene på disse spørgsmål afhænger naturligvis af den enkelte familie. Det vil altid være de mest nærtstående, som kende børnene bedst, og det er altid dem, der skal bestemme disse ting. Dog bør man huske på, at jo mere børnene er med, jo bedre forstår de, hvad der sker.

Spørg ind til barnets sorg

Det er også en god idé at spørge ind til børns sorg. Mange børn efterligner de voksne og forsøger at skjule deres sorg for omverdenen, for det er jo tit dét, man indirekte bliver opfordrettil som voksen, og det kan børn godt opfatte. Samtidig er børn dejlig impulsive – de kan finde på at skraldgrine af en film og så pludselig græde utrøsteligt. Det skal de voksne være åbne over for og vise forståelse for. Børn er jo ikke små voksne, som kan forholde sig til den uskrevne ”regel” mange voksne har om ikke at more sig, mens man er i sorg. Her kunne voksne måske lære noget af børns middelbarhed. Selvom vi er i sorg, er det helt naturligt at føle glimt af glæde. Disse glimt skal helst blive flere og flere med tiden, som man lærer at leve med sorgen.

Der findes rigtig gode tilbud til børn og unge i forhold til sorg fx https://sorgcenter.dk/sorglinjen/ men det fritager ikke de nærtstående for at forsøge at hjælpe barnet.

Du kan læse mere om børn og sorg her:

https://www.etfintfarvel.dk/doeden-er-da-noget-vi-taler-om/

https://netdoktor.dk/sunderaad/hjaelp-barn-eller-ung-i-sorg.htm

https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/boern-og-unge/hvis-boern-og-unge-mister/

https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/boern-og-unge/hvis-boern-og-unge-mister/boerns-behov-ved-doedsfald/

©Begravelsesforretningen Brdr. Oest

Seneste indlæg

Markering af Commonwealth grave

Krigsgrave

På en lille kirkegård mellem Blåvand og Vejrs Strand ligger en lille kirke ved navn Mosevrå. På den lille kirkegård er der selvfølgelig begravet fiskere

Kirkens farver

Kirkens farver

Hvorfor er pinsen rød og påsken lilla? Farverne i kirken skifter, afhængig af kirkeåret, og afhængig af, hvilke begivenheder der er sket på de forskellige

Genoplivning af mennesker

Genoplivning af mennesker

Førstehjælp, hjertemassage og sygehusenes beredskab til genoplivning er velkendte i Danmark. Mange mennesker har taget et førstehjælpskursus, og når man tager kørekort i Danmark i

Ambulancens historie

Ambulancens historie

I mange, mange år måtte lægerne rykke ud til syge eller tilskadekomne patienter. Desværre var det ofte for sent, for når lægerne nåede frem, var

Del:

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Brdr. Oest

Randers

Nanny S. Kristensen Eftf.

Grenaa

Bastrups Eftf.

Hadsund

Glerups Eftf.

Allingåbro

Søren Røndes Eftf.

Grenaa