Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt_Et fint farvel

I september 2017 trådte en ny lov i kraft; loven om en fremtidsfuldmagt. Denne lov er et tilbud til alle borgere i Danmark, men den er ikke så omtalt i øjeblikket. Loven giver mulighed for at oprette en såkaldt fremtidsfuldmagt, som kan træde i kraft, hvis man bliver for syg til at varetage sine egne interesser og forpligtelser, det kunne for eksempel være ved sygdommen demens, der desværre rammer en del borgere eller måske kvæstelser efter et uheld.

Hvorfor nu en fremtidsfuldmagt?

Hvis man er samlevende eller gift og bor i egen bolig, og éns partner bliver ramt af demens, anden sygdom eller uheld/ulykke og således bliver ude af stand til at tage beslutninger og måske endda ude af stand til at forblive i hjemmet, er den anden part stavnsbundet til boligen, da en person, som er hårdt ramt af demens ikke kan skrive under på eventuelle salgspapirer af boligen. Det samme gør sig gældende med alt fælles ejendom – bil, båd, værdipapirer osv., og også adgangen til lægelige oplysninger er afhængig af tilsagn fra din partner. Det er i denne situation en fremtidsfuldmagt kunne være særdeles nyttig; også for unge mennesker, som måske lige har startet en familie.

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, som er tinglyst hos en notar. I dokumentet beslutter du, hvem du gerne vil have til at varetage dine interesser, hvis du selv skulle blive ude af stand til at tage beslutninger. Du kan beslutte, at den fremtidsfuldmægtige, altså den/de personer, du har valgt, kan varetage alle dine personlige og økonomiske forhold eller kun særlige forhold for eksempel økonomiske forhold.

Kan man have mere end én fremtidsfuldmægtig?

Du har også mulighed for at vælge en nummer to fremtidsfuldmægtig, hvis den første fuldmægtige falder bort eller ikke kan/vil påtage sig opgaven. I teorien kan du vælge fuldstændig frit, hvem du vil have som fuldmægtige, men det er nok de færreste, som vælger personer uden for familien eller den meget nære vennekreds, for det er jo et stort ansvar, og det kræver, at du har fuldstændig tillid til, at den/de fuldmægtige vil handle, som du selv ville have gjort.

Fremtidsfuldmagt

Det er en god idé at tage en samtale med den/de personer, du gerne vil gøre til fremtidsfuldmægtige, for hvis det bliver aktuelt at sætte fuldmagten i gang, kan det være en stor opgave, der skal varetages af den fuldmægtige. Den/de fuldmægtige skal, afhængig af indholdet i fuldmagten, varetage dine interesser; det kan være at lave aftaler med banken på dine vegne, lave aftaler med kommunen om eventuel hjemmehjælp, søge om tilskud til medicin til dig, sætte sig ind i dine helbredsoplysninger og i det hele taget tage alle de beslutninger, du selv ville have gjort. Det kræver altså, at du har fuld tillid til den/de personer du vælger som fuldmægtige; ikke bare lige nu men også i fremtiden, og derfor kan det være en god idé at snakke tingene grundigt igennem.

Hvad gør du nu for at oprette en fremtidsfuldmagt?

Hvis du har besluttet at lave en fremtidsfuldmagt kan du gøre det her

og herfra kan du gå videre til tinglysningssiderne, hvor du kan læse mere og færdiggøre fremtidsfuldmagten

Det er også muligt at gå gennem Familieretshuset

Du kan også få hjælp hos Ældresagen:

Få hjælp fra Ældresagen

Hele civilstyrelsens vejledning til fremtidsfuldmagter kan du finde her:

Se vejledningen

Når du har lavet din fremtidsfuldmagt, skal du lave en aftale med en notar på det lokale domhus. Her skal du fremvise gyldig billedlegitimation og derefter vil notaren bevidne, at du er fuldt dine sansers fulde brug, når du underskriver fuldmagten. Hvis man som ægtepar vil lave en fremtidsfuldmagt, skal man altså lave to; en for hver person, og begge personer skal møde op hos notaren. Det koster 300 kr. (2019).

Hvis det bliver aktuelt, at fuldmagten skal træde til, skal den/de fuldmægtige kontakte Familieretshuset

Fremtidsfuldmagten bortfalder naturligvis ved fuldmagtsgiverens død; det vil sige, at den/de fuldmægtige ikke kan råde over afdødes besiddelser, selv om de har kunnet det indtil døden pga. fuldmagten.

Andre interessante emner

Hvad er et behandlingstestamente?

Hvorfor er det vigtigt at tage stilling til organdonation?

© Brdr. Oest Begravelsesforretning

Seneste indlæg

Markering af Commonwealth grave

Krigsgrave

På en lille kirkegård mellem Blåvand og Vejrs Strand ligger en lille kirke ved navn Mosevrå. På den lille kirkegård er der selvfølgelig begravet fiskere

Kirkens farver

Kirkens farver

Hvorfor er pinsen rød og påsken lilla? Farverne i kirken skifter, afhængig af kirkeåret, og afhængig af, hvilke begivenheder der er sket på de forskellige

Genoplivning af mennesker

Genoplivning af mennesker

Førstehjælp, hjertemassage og sygehusenes beredskab til genoplivning er velkendte i Danmark. Mange mennesker har taget et førstehjælpskursus, og når man tager kørekort i Danmark i

Ambulancens historie

Ambulancens historie

I mange, mange år måtte lægerne rykke ud til syge eller tilskadekomne patienter. Desværre var det ofte for sent, for når lægerne nåede frem, var

Del:

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Brdr. Oest

Randers

Nanny S. Kristensen Eftf.

Grenaa

Bastrups Eftf.

Hadsund

Glerups Eftf.

Allingåbro

Søren Røndes Eftf.

Grenaa