Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt

I september 2017 trådte en ny lov i kraft; loven om en fremtidsfuldmagt. Denne lov er et tilbud til alle borgere i Danmark, men den er ikke så omtalt i øjeblikket. Loven giver mulighed for at oprette en såkaldt fremtidsfuldmagt, som kan træde i kraft, hvis man bliver for syg til at varetage sine egne interesser og forpligtelser, det kunne for eksempel være ved sygdommen demens, der desværre rammer en del borgere eller måske kvæstelser efter et uheld.

Hvis man er samlevende eller gift og bor i egen bolig, og éns partner bliver ramt af demens, anden sygdom eller uheld/ulykke og således bliver ude af stand til at tage beslutninger og måske endda ude af stand til at forblive i hjemmet, er den anden part stavnsbundet til boligen, da en person, som er hårdt ramt af demens, ikke kan skrive under på eventuelle salgspapirer af boligen. Det samme gør sig gældende med alt fælles ejendom – bil, båd, værdipapirer osv., og også adgangen til lægelige oplysninger er afhængig af tilsagn fra din partner. Det er i denne situation en fremtidsfuldmagt kunne være særdeles nyttig; også for unge mennesker, som måske lige har startet en familie.

affection 1866868 640

En fremtidsfuldmagt er et dokument, som er tinglyst hos en notar. I dokumentet beslutter du, hvem du gerne vil have til at varetage dine interesser, hvis du selv skulle blive ude af stand til at tage beslutninger. Du kan beslutte, at den fremtidsfuldmægtige, altså den/de personer, du har valgt, kan varetage alle dine personlige og økonomiske forhold eller kun særlige forhold som for eksempel økonomiske forhold.

Du har også mulighed for at vælge en nummer to fremtidsfuldmægtig, hvis den første fuldmægtige falder bort eller ikke kan/vil påtage sig opgaven. I teorien kan du vælge fuldstændig frit, hvem du vil have som fuldmægtige, men det er nok de færreste, som vælger personer uden for familien eller den meget nære vennekreds, for det er jo et stort ansvar, og det kræver, at du har fuldstændig tillid til, at den/de fuldmægtige vil handle, som du selv ville have gjort.

writing 828911 640

Det er en god idé at tage en samtale med den/de personer, du gerne vil gøre til fremtidsfuldmægtige, for hvis det bliver aktuelt at sætte fuldmagten i gang, kan det være en stor opgave, der skal varetages af den fuldmægtige. Den/de fuldmægtige skal, afhængig af indholdet i fuldmagten, varetage dine interesser; det kan være at lave aftaler med banken på dine vegne, lave aftaler med kommunen om eventuel hjemmehjælp, søge om tilskud til medicin til dig, sætte sig ind i dine helbredsoplysninger og i det hele taget tage alle de beslutninger, du selv ville have gjort. Det kræver altså, at du har fuld tillid til den/de personer du vælger som fuldmægtige; ikke bare lige nu men også i fremtiden, og derfor kan det være en god idé at snakke tingene grundigt igennem.

Hvis du har besluttet at lave en fremtidsfuldmagt kan du gå ind på borger.dk hvor du kan læse mere og herfra kan du gå videre til tinglysningssiderne, hvor du kan læse mere og færdiggøre fremtidsfuldmagten, dette kræver, at du logger ind med nem ID).

Det er også muligt at gå gennem Familieretshuset

Du kan også få hjælp hos Ældresagen

Når du har lavet din fremtidsfuldmagt, skal du lave en aftale med en notar på det lokale domhus. Her skal du fremvise gyldig billedlegitimation og derefter vil notaren bevidne, at du er ved dine sansers fulde brug, når du underskriver fuldmagten. Hvis man som ægtepar vil lave en fremtidsfuldmagt, skal man altså lave to; en for hver person, og begge personer skal møde op hos notaren. Det koster 300 kr. (2019).

Hvis det bliver aktuelt, at fuldmagten skal træde til, skal den/de fuldmægtige kontakte Familieretshuset som så sætter sagen i gang

Fremtidsfuldmagten bortfalder naturligvis ved fuldmagtsgiverens død; det vil sige, at den/de fuldmægtige ikke kan råde over afdødes besiddelser, selv om de har kunnet det indtil døden pga. fuldmagten.

© Et Fint Farvel

Seneste indlæg

Tid er relativ

Tid er et relativt begreb

Tiden er en underlig størrelse. Et minut består af 60 sekunder. En time består af 60 minutter, men et døgn består af 24 timer. Vi

Juletraditioner

Kalenderlyset har holdt sit indtog på mange danske borde, men vidste du, at lyset fylder 80 år præcis i år? Og vidste du, at man

Begravelse i skoven

Skovbegravelser

Vil du gerne vælge trækroner som din endelige udsigt? Vil du have din urne sat ned i en skov? Over hele landet findes der nu

Børnetestamente

Børnetestamente

Har du børn under 18 år, og har du overvejet, hvad der sker med dem, hvis du falder bort ved for eksempel en trafikulykke? Som

Del:

Brdr. Oest

Randers

Nanny S. Kristensen Eftf.

Grenaa

Bastrups Eftf.

Hadsund

Glerups Eftf.

Allingåbro

Søren Røndes Eftf.

Grenaa

Ebeltoft og Omegn

Ebeltoft