Hvor vil du gerne anbringes efter din død?

Skovbegravelse_Et Fint Farvel

Ønsker om anbringelse af éns legeme efter døden:

For mennesker med en anden trosretning end den kristne findes der forskellige steder i Danmark, hvor man kan blive begravet/bisat på egen trosretnings kirkegård. Eksempelvis findes der en stor jødisk begravelsesplads i København og en ditto for muslimer i Brøndbyøster, men for alle mennesker gør det sig gældende, at man kan få et gravsted på en kirkegård. Bedemanden kan være behjælpelig med at undersøge mulighederne for at blive begravet/bisat på egen trosretnings kirkegård andetsteds i landet, og bedemanden kan transportere den afdøde dertil, hvor det måtte ønskes.

Begravelse

Begravelse af det døde legeme er en ceremoni, som er i aftagende i Danmark. I takt med, at folk flytter væk fra deres fødeby og dermed også væk fra pårørende og evt. familiegravsteder, bliver der færre og færre mennesker, som ønsker en egentlig begravelse. Måske skyldes dette tanker om, at de pårørende ikke skal gå og passe et gravsted. Måske har økonomi også en indflydelse, da en kistebegravelse altid vil være dyrere end en urnenedsættelse.

Bisættelse

Ved en bisættelse brændes afdødes krop i krematoriet. Asken kommes i en urne efter brændingen. Ud over asken indeholder urnen også et lille lerskilt med et specielt nummer, som kan identificere afdøde. I dag tænker man mere på miljøet, end man gjorde for år tilbage. Derfor skal urnen være biologisk nedbrydelig, hvad enten den skal sættes i et gravsted, en mindeplæne eller andet.

Urnenedsættelser

Der er forskellige former for urnedsættelser. Man kan vælge et decideret urnegravsted med en sten og plads til lidt blomster eller en mindeplæne uden angivelse af, hvor urnen er sat ned. Der er også mulighed for at nedsætte urnen i en plæne med plads til en lille flad sten med afdødes navn. Uanset hvilken af de muligheder man vælger, foregår det på en kirkegård, og om de pårørende kan deltage i urnenedsættelsen på den umarkerede mindeplæne er afhængig af den enkelte kirkes vedtægter.

Skovkirkegårde

I dag kan man blive bisat på en skovkirkegård. En skovkirkegård er et stykke jord, tit i forbindelse med en allerede eksisterende kirkegård, som er udlagt som skov. Her kan urnen nedsættes uden markeringer og nedsættelsesstedet vil indgå som en del af den eksisterende skov. De pårørende skal således huske, hvor urnen er nedsat, hvis man vil besøge den afdøde. Dog nedsættes også en metalplade, så urnen kan genfindes af graveren. I Randers er der en tilnærmet skovkirkegård på Nordre kirkegård, hvor man gerne må sætte en lille sten som minde, og ved Clausholm er der en rigtig skovkirkegård. 

Spredning af aske over vand

Hav

Man kan vælge at sprede afdødes aske over åbent vand efter kremeringen. Hvis man ønsker sin aske spredt over åbent vand, skal dette foregå over åbent hav eller over en større fjord/bugt. Det er en god idé at skrive sit ønske ned med dato, cpr. nr. og navn og underskrift. De efterladte kan så sprede asken på det ønskede sted, blot dette ikke generer offentlig ro og orden.
Skal man arrangere en askespredning, anbefaler vi en såkaldt søurne, som opløses meget hurtigt. Man kan også vælge en urne, som er specielt beregnet til askespredning, da disse er forsynet med et lille hul foroven til at sprede asken ud med. Det er de pårørendes ansvar at destruere urnen efter askespredningen. Det er forbudt at nedsænke urnen i vandet.

Urne på privat grund

I visse tilfælde gives der tilladelse til nedsættelse af urne på privat grund. Dette kræver tilladelse fra Stiftsøvrigheden i det stift, hvor nedsættelsen skal foretages. Desuden skal grunden være på mindst 5.000 kvadratmeter, urnen skal være lavet af opløseligt materiale og skal sættes mindst en meter ned, og der skal laves en tinglysning om fredning, som gælder i mindst 10 år. Der må ikke rejses en sten eller anden form for mindesmærke på stedet.

UrnemurUrnemur/Urnehal/Kolumbarium

Hvis den afdøde har udtrykt ønske om at blive bisat over jorden er der mulighed for at blive bisat i en urnehal/urnemur/kolumbarium. Et kolumbarium er det samme som en urnehal. Her placeres urnerne synligt i nicher. Urnerne er som hovedregel lavet af keramik, porcelæn, sten eller andet holdbart materiale. En urnemur er en mur, hvor urnerne bliver anbragt i nicher dækket af stenplader.

 

RustvognTransport af afdøde til udlandet

Hvis de pårørende vil have afdøde begravet i udlandet, eller det er afdødes ønske, skal der udfyldes særlige papirer. Her kan bedemanden være behjælpelige med bl.a. at få lavet et ligpas. Et ligpas er det dokument, som gør det muligt på lovlig vis at transportere afdøde til eller fra udlandet. Ligpas kræves ikke ved transport af aske.
Hvis man kommer ud for et dødsfald i udlandet, er det en god idé at have en forsikring, en rejseforsikring eller lignende. Det kan være dyrt at få afdøde transporteret hjem til Danmark. Det er naturligvis billigere, og fuldt lovligt, at lade en kremering finde sted i udlandet og så få urnen sendt hjem.

Transport til fra/ceremoni:

Uanset hvilken form for ceremoni der vælges, skal den afdøde transporteres til/fra det sted, hvor dødsfaldet finder sted til det sted, hvor ceremonien finder sted og videre til kirkegården/krematoriet eller evt. udlandet. I princippet er det nok med en stor, lukket bil til at transportere kisten. Kisten skal bare transporteres, så det ikke bryder offentlig ro og orden. I virkelighedens verden er det nok et hverv for bedemanden, da bilerne her er tilegnet netop dette formål.

UrnerKister og urner

Der findes mange modeller og mærker på markedet af både kister og urner. De fleste vælger en simpel hvid kiste, men der findes også kister i forskellige farver. Især hvis den afdøde skal kremeres er den enkle hvide kiste den mest anvendte.

Den afdøde anbringes i kisten af bedemanden, evt. i samarbejde med de pårørende. Hvis man ønsker det, kan man tilkøbe sengetøj til at dække den afdøde med hos bedemanden, men man kan også vælge at bruge eget sengetøj/tæppe til at dække den afdøde i kisten. Det er ikke noget krav, at afdøde skal være påklædt/tildækket i kisten, men de fleste mennesker vælger at lade den afdøde være påklædt/tildækket som af en dyne. Man har også mulighed for at lægge et lille minde i kisten fx fotos, et tøjdyr eller lignende efter aftale med bedemanden.
Du kan se eksempler på kister her:

Vores kisteudvalg

Inden for urner er udvalget stort og mangfoldigt, men fælles for dem alle er, at de skal være biologisk nedbrydelige inden for ti år. Urnerne findes i så forskellige materialer som papir, træ, ler og de nye bio-urner. Urnerne kan fås i forskellige farver og med forskellige motiver og eventuelt med udvendig dekoration såsom hjerter, kors, blomster. Hos os kan man også låne et sæt farver og selv dekorere urnen. Dette er er specielt velegnet til børn som er pårørende til afdøde. Du kan se eksempler på vores urner her:

Vores urneudvalg

I vores næste indlæg vil vi komme ind på samværet med familien/vennerne efter selve ceremonien er afholdt. Vi vil også forsøge at give et bud på nogle af de ting, man kan tale med sin familie om, inden man skriver sin sidste vilje.

Se også:

Den sidste vilje

© Brdr. Oest Begravelsesforretning 

 

Seneste indlæg

Begravelse i skoven

Skovbegravelser

Vil du gerne vælge trækroner som din endelige udsigt? Vil du have din urne sat ned i en skov? Over hele landet findes der nu

Børnetestamente

Børnetestamente

Har du børn under 18 år, og har du overvejet, hvad der sker med dem, hvis du falder bort ved for eksempel en trafikulykke? Som

Testamente

Testamente

Har du brug for at lave et testamente? Er det noget, du har tænkt over? Hvorfor mener mange, at det er vigtigt at have lavet

Plejetestamente

Plejetestamente

Alle mennesker uden undtagelse er i risikogruppen for at blive demente. Demens er ikke nødvendigvis lig med Alzheimers men derimod dækker begrebet demens over en

Del:

Brdr. Oest

Randers

Nanny S. Kristensen Eftf.

Grenaa

Bastrups Eftf.

Hadsund

Glerups Eftf.

Allingåbro

Søren Røndes Eftf.

Grenaa

Ebeltoft og Omegn

Ebeltoft