Den svære besked at modtage

Beskeden_om_døden_Tågelandskab_Et_fint_farvel

Har du tænkt over, hvad du vil gøre eller ikke gøre, hvis du modtager en af de mest frygtede beskeder? Hvis du modtager beskeden om, at du skal dø inden for et bestemt tidsrum?

Handlingslammet?

Mange bliver handlingslammede ved denne besked, og det er absolut forståeligt. Kroppen og hjernen reagerer med chok og måske også benægtelse, og det er helt naturligt. Efterhånden vil beskeden dog langsomt trænge gennem kroppens forsvar, men derfor kan man alligevel godt være handlingslammet. Derfor kan det være vigtigt, at man har gjort sig nogle tanker.

Døden er stadig et tabu

Det er desværre stadig sådan, at danskerne ikke gerne taler om døden. Generelt er danskerne blevet bedre til at tale om døden som begreb, men for mange mennesker er det stadig meget vanskeligt at forholde sig til éns egen død. Man kan måske godt forholde sig til papirarbejdet – et eventuelt testamente, ”Den sidste vilje”, ønsker om en ceremoni eller ej og så videre, men selve den tanke, at man skal dø, er svær at forholde sig til.

Hjælp fra de professionelle

Der er i dag mange professionelle tiltag til at hjælpe mennesker, som skal dø. Der er samtaleskabeloner fra diverse steder til den døende og de pårørende, der er hele det lægefaglige personale at tale med, man kan tale med hospitalspræsten eller en psykolog og man kan også få hjælp fra diverse organisationer som Ældresagen og Kræftens Bekæmpelse. Tilbage er dog stadig de mennesker, som ikke har kræfterne/lysten til at få professionel hjælp. Måske vil man egentlig bare helst lades i fred og nyde det liv, man har tilbage.

Sneklædt træ

Man vil nok gerne se sine pårørende og venner så meget som muligt, så længe kræfterne rækker i den sidste tid. Man vil nok også gerne sørge for, at alle papirer er i orden, så de pårørende får den bedste hjælp, men ud over det kan man ikke forberede sig. Det kan være, at det man har mest lyst til, er at fortsætte livet, så godt man kan som sædvanlig den sidste tid. Der kan jo også være stor værdi i at nyde naturen og de kendte ting omkring én, og det vil nok være mere intenst end ellers. Hvis man evner det, er det en god idé at fortælle sin omverden om dette ønske om at fortsætte det almindelige liv det sidste stykke tid.

Døden kommer til os alle sammen før eller siden, det kan vi ikke lave om på. Men vi kan forberede os ved at have tænkt nogle tanker, inden det sker. Tankerne er svære, men de er gode at gennemgå enten alene eller sammen med mennesker, som står én nær.

Læs også:

https://etfintfarvel.dk/naar-doeden-naermer-sig/

https://etfintfarvel.dk/det-forventede-doedsfald/

https://livetsafslutning.etiskraad.dk/1/tema-1-den-svaere-besked

© Begravelsesforretningen Brdr. Oest

Seneste indlæg

Selvmordstanker?

Selvmord – det store tabu

Selvmord er stadig et tabu i Danmark. Måske er en af grundene, at vi har svært ved at forstå, at man kan blive drevet så

Skovkirkegården ved Clausholm slot

Skovbegravelse

Fred, ro og skønhed er nøgleord for Clausholm Skovbegravelsesplads. De høje, slanke bøgetræer står vagt om de stille urnegravsteder, og her hersker naturen og ikke

Sjælesorg på nettet

Sjælesorg på nettet

Sjælesorg er et gammelt begreb. I tidligere tider, før reformationen, var sjælesorg indeholdt i skriftemålet. Man kunne skrifte sine synder og få præstens tilgivelse mod

Min sidste vilje

Min sidste vilje

”Min sidste vilje” kan være en god måde at gøre tingene lidt lettere for de efterladte efter din død. Her kan du tage stilling til

Del:

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Brdr. Oest

Randers

Nanny S. Kristensen Eftf.

Grenaa

Bastrups Eftf.

Hadsund

Glerups Eftf.

Allingåbro

Søren Røndes Eftf.

Grenaa