Den sidste vilje

Den_sidste_vilje_Et_fint_farvel
Min sidste vilje

Alle mennesker har tanker om døden, og hvad der mon følger efter, hvad enten det er ens egen død eller de nærtståendes. De tanker og ønsker man har, kan være svære at sætte ord på, formulere, og videregive. Alle disse tanker og ønsker kan med fordel skrives ned, så det er nemmere for de pårørende at opfylde. Dette kaldes Min sidste vilje.

Hvad kan ønskerne være?

Vil du have en bisættelse, en begravelse, en borgerlig ceremoni – og hvad er forskellene? Hvad skal der ske med din krop? Skal du brændes eller begraves? Og hvad med gravsted? Vil du i de ukendtes grav, en mindeplæne, en mindeplæne med sten, en skovkirkegård, spredes over havet, eller måske vil du have din urne nedsat på et stykke jord du ejer – men er det lovligt? Når du har fået afklaret alle disse tanker, noteres dine valg i ”Min sidste vilje”.

Med dette indlæg håber vi, at vi kan gøre dig lidt klogere omkring ”Min sidste vilje”. Som altid er du meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil komme med kommentarer eller uddybende spørgsmål.

Uanset hvad du har tænkt, er det en god idé at skrive tingene ned omkring ”Min sidste vilje”. Det kan du gøre hvor som helst og når som helst. Vi har hørt om eksempler lige fra en lille seddel bagerst i salmebogen til deciderede underskrevne testamenter.

Min_sidste_viljeSamtale om “Min sidste vilje”

Her hos os kan du bestille tid til en gratis samtale om ”Min sidste vilje”. Vi kan hjælpe dig med at få dine tanker skrevet ned. Mange mennesker har mange forskellige tanker om deres egen død, og måske ved du allerede præcis, hvad du gerne vil have dine pårørende til at gøre for dig efter din død. Måske er du endnu ikke kommet så langt i processen, men har brug for hjælp til at komme til klarhed over dine tanker. For dine pårørende kan det være en stor hjælp, hvis der eksisterer noget konkret vedrørende dine ønsker, dette kaldes ”Min sidste vilje”. I den situation, hvor man sidder som pårørende til et dødsfald, er der mange ting at forholde sig til; man skal forholde sig til sorgen og de rent praktiske ting. Her kan nogle papirer med ”Min sidste vilje” måske være en af de bedste hjælpere man kan få.

Pjecen “Min sidste vilje”

Når du kommer til samtale hos os, kan du få pjecen ”Min sidste vilje”. Pjecen indeholder både formelle og mindre formelle ønsker vedrørende dine sidste ønsker. Vi kan hjælpe dig med at udfylde ”Min sidste vilje” og få dine ønsker registreret digitalt på Minsidstevilje.nu – af brancheforeningen Danske Bedemænd. Du kan også skrive flere ønsker end dem, der er i ”Min sidste vilje” pjecen og få dine ønsker opbevaret hos os. Ønskerne kan du skrive på almindeligt papir og lægge papiret sammen med pjecen. Det kan for eksempel være ønsker om transport med MC rustvogn/rustvogn, kiste/urnevalg, specielle ønsker til begravelse/bisættelse, kaffebord m.m.

Hvordan opbevares “Min sidste vilje” ønskerne?

Det kan være en rigtig god idé at opbevare din kopi af ”Min sidste vilje” pjecen og dine evt. ønsker i papirform sammen med dine øvrige personlige papirer. Så kan du fortælle dine pårørende, hvor ”Min sidste vilje” dokumentet kan findes. Det er altså absolut ikke et krav, at du får hverken ”Min sidste vilje” pjecen, papirer eller tanker opbevaret hos os. Vores tilbud er kun tænkt som en hjælp til dig.

Ceremoni_lysForskellige former for ceremonier

I ”Min sidste vilje” skal du blandt andet skrive ned, hvilken ceremoni du ønsker, den dag du skal begraves eller bisættes. Der findes forskellige former for ceremonier, som man kan vælge imellem, alt efter hvilken tro du har.

Mange mennesker i verden er nok troende på et eller andet plan. De er enten medlemmer af et trossamfund, eller de har bevidst fravalgt medlemskab af et trossamfund – dermed ikke være sagt, at man ikke har en tro. I dette indlæg vil vi koncentrere os om de danske regler og love; både som medlem af folkekirken og som ikke medlem.

Folkekirken

Som medlem af Den danske Folkekirke kan du vælge en kirkelig begravelse/bisættelse. Højtideligheden foregår så i en kirke eller et kapel. Den kirkelige ceremoni er den mest traditionelle/kendte og foregår i tæt samarbejde med præsten. Om du ønsker en begravelse eller en bisættelse, noteres i ”Min sidste vilje”.

Inden for andre trosretninger end den kristne har man andre ceremonier, men også selv om man er medlem af folkekirken, kan man vælge andre former for ceremonier. Fælles for alle ceremonier er, at de ikke må forstyrre offentlig ro og orden.

Borgerlig ceremoni

Den mest anvendte ceremoni for mennesker, som ikke er medlemmer af folkekirken, er en borgerlig ceremoni. Ved en borgerlig begravelse eller bisættelse kan ceremonien for de pårørende i princippet finde sted hvor som helst, bare den ikke forstyrrer offentlig ro og orden. Det vil sige, at hvis den afdøde /de pårørende har et ønske om, at ceremonien i forbindelse med dødsfaldet skal finde sted i fx et sommerhus, i et telt i haven eller i forsamlingshuset i landsbyen, er dette tilladt, hvis der er givet tilladelse fra ejeren af fx forsamlingshuset. Bedemanden bringer så kisten med den døde til det sted, der er blevet valgt, og efter ceremonien kører bedemanden den afdøde til begravelse/bisættelse. De fleste gange følger de pårørende efter rustvognen til selve jordfæstelsen eller til krematoriet, hvor kisten brændes. Hvis du ønsker en borgerlig ceremoni, noteres dette i ”Min sidste vilje”.

Den kirkelige højtidelighed

Hvis du ønsker en kirkelig højtidelighed, så skal du først og fremmest tage stilling til om du ønsker at begraves eller . Dette noteres også i ”Min sidste vilje”.

Ved en folkekirkelig begravelse og en folkekirkelig bisættelse foregår ceremonien i kirken eller i et kapel i tæt samarbejde med præsten. Bedemanden bringer kisten med den afdøde til den valgte kirke på det aftalte tidspunkt. Præsten forestår ceremonien, som traditionelt indeholder salmer/sange, en bøn og en tale af præsten baseret på den afdødes liv eller det kristne budskab. Der kan også være en kort tale af en af de pårørende og igen salmer/sange. Der er mulighed for at få hjælp hos bedemanden til at bestille ledsagende musik, hvis der er ønske om et bestemt stykke musik til fx udbæring af kisten. Dette noteres også i ”Min sidste vilje”.

Begravelse

Hvis det er en begravelse, bringes kisten efter højtideligheden til kirkegården. Her finder selve jordpåkastelsen og begravelsen sted. Højtideligheden afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på gravstedet. Blomster m.m. anbringes efterfølgende på graven af graveren eller bedemanden. Hvis du har specielle ønsker til, hvilke blomster der skal være til din begravelse, noteres det også i ”Min sidste vilje”.

Bisættelse

Efter bisættelsesceremonien i kirken eller kapellet transporteres kisten efterfølgende til krematoriet, hvor den afdøde bliver brændt. Efter kremeringen kommes asken i en forseglet urne. Bedemanden eller graveren kontakter de pårørende, for nedsætning af urnen på kirkegården. Denne kontakt finder normalt sted inden for en tidsramme på 14 dage. De pårørende kan vælge, om de vil deltage i nedsætningen af urnen, der er dog enkelte steder, hvor de pårørende ikke kan deltage i nedsættelsen; det er på de kirkegårde, hvor kirkens vedtægter dikterer dette. Hvis man selv afhenter urnen på krematoriet, fx fordi den afdødes aske skal spredes over vand, skal man være bevidst om, at det ikke er tilladt at opbevare en urne i et privat hjem i længere tid. Hvis du ønsker at blive bisat, noteres dette i ”Min sidste vilje”.

I næste indlæg her på bloggen kan du læse mere om, hvilke ønsker man kan tage under overvejelse vedrørende anbringelse af legemet efter både en begravelse og en bisættelse.

Se også:

Hvor vil du gerne anbringes efter din død

© Brdr. Oest Begravelsesforretning

Seneste indlæg

Markering af Commonwealth grave

Krigsgrave

På en lille kirkegård mellem Blåvand og Vejrs Strand ligger en lille kirke ved navn Mosevrå. På den lille kirkegård er der selvfølgelig begravet fiskere

Kirkens farver

Kirkens farver

Hvorfor er pinsen rød og påsken lilla? Farverne i kirken skifter, afhængig af kirkeåret, og afhængig af, hvilke begivenheder der er sket på de forskellige

Genoplivning af mennesker

Genoplivning af mennesker

Førstehjælp, hjertemassage og sygehusenes beredskab til genoplivning er velkendte i Danmark. Mange mennesker har taget et førstehjælpskursus, og når man tager kørekort i Danmark i

Ambulancens historie

Ambulancens historie

I mange, mange år måtte lægerne rykke ud til syge eller tilskadekomne patienter. Desværre var det ofte for sent, for når lægerne nåede frem, var

Del:

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Brdr. Oest

Randers

Nanny S. Kristensen Eftf.

Grenaa

Bastrups Eftf.

Hadsund

Glerups Eftf.

Allingåbro

Søren Røndes Eftf.

Grenaa