Behandlingstestamente

Skrivemaskine

Fra d. 1. januar 2019 er der nu mulighed for at udfylde et behandlingstestamente. Denne form for testamente har ikke noget at gøre med den almindelige form for testamente, som omhandler din ejendom, men derimod omhandler et behandlingstestamente en stillingtagen til, hvad der skal ske med dig, hvis du kommer i en situation, hvor det ikke længere er muligt for dig at fortælle/videregive din holdning til behandling. Så længe du kan kommunikere med omverdenen, vil et behandlingstestamente naturligvis aldrig komme i brug – det er tænkt som en vejledning til sundhedspersonalet ved for eksempel svær tilskadekomst.

Behandlingstestamente afløser livstestamentet

Det nye behandlingstestamente afløser det tidligere livstestamente. Allerede oprettede livstestamenter slettes naturligvis ikke, med mindre du selv får dem slettet.

Behandlingstestamentet er afløseren for det tidligere livstestamente, og er mere omfattende end livstestamentet var. Allerede udfyldte livstestamenter vil fortsat være gældende, men de bliver ikke automatisk lavet om til et behandlingstestamente.

I behandlingstestamentet kan du på forhånd tage stilling til følgende tre punkter:

  • Livsforlængende behandling, hvis du er døende inden for kort tid, det vil i praksis sige, at døden forventes at indtræffe inden for dage eller få uger.
  • Livsforlængende behandling, der kan føre til fysiske skader, som kan være for smertefulde og alvorlige (herunder svær invaliditet – også psykisk).
  • Livsforlængende behandling med tvang – tvang forstås som fysiske indgreb, du ikke kan give tilladelse til.

Hvornår træder et behandlingstestamente i kraft?

Et behandlingstestamente gør sig først gældende når du ikke selv kan kommunikere ønsker til behandling. Har du et behandlingstestamente, men er fortsat i stand til at give udtryk for dine behandlingsønsker, så vil dine aktuelle verbale ønsker være gældende.

Hvordan opretter jeg et behandlingstestamente?

Behandlingstestamentet skal oprettes digitalt, og vil blive opbevaret i et elektronisk register i Sundhedsdatastyrelsen.

Der er dog mulighed for at oprette et behandlingstestamente manuelt, hvis man ikke har mulighed for at anvende digital selvbetjening.

Det anbefales også at du informerer dine nærmeste om eventuel oprettelse af et behandlingstestamente.

Lægernes afgørelse

Det vil altid være lægernes afgørelse, om dit behandlingstestamente vil komme i brug, idet kun lægerne kan vurdere, om du er uoprettelig skadet/syg, og hvis du ikke har et behandlingstestamente, vil lægerne, som udgangspunkt gøre alt for at holde dig i live.

Du kan oprette et behandlingstestamente her – netbaseret – eller hente en pjece her

© Brdr. Oest Begravelsesforretning 2019

Seneste indlæg

Tid er relativ

Tid er et relativt begreb

Tiden er en underlig størrelse. Et minut består af 60 sekunder. En time består af 60 minutter, men et døgn består af 24 timer. Vi

Juletraditioner

Kalenderlyset har holdt sit indtog på mange danske borde, men vidste du, at lyset fylder 80 år præcis i år? Og vidste du, at man

Begravelse i skoven

Skovbegravelser

Vil du gerne vælge trækroner som din endelige udsigt? Vil du have din urne sat ned i en skov? Over hele landet findes der nu

Børnetestamente

Børnetestamente

Har du børn under 18 år, og har du overvejet, hvad der sker med dem, hvis du falder bort ved for eksempel en trafikulykke? Som

Del:

Brdr. Oest

Randers

Nanny S. Kristensen Eftf.

Grenaa

Bastrups Eftf.

Hadsund

Glerups Eftf.

Allingåbro

Søren Røndes Eftf.

Grenaa

Ebeltoft og Omegn

Ebeltoft