Allerhelgensdag

Den første søndag i november, d. 5. november i år, er Allerhelgensdag. Det er den dag, hvor vi mindes vores afdøde. Mange mennesker tænder lys på gravsteder på kirkegårdene rundt omkring. Oprindelig havde kirken, den katolske kirke, en dag til helligholdelse af hver af de kristne helgener og de forskellige martyrer, men dette blev for omfattende. Derfor indførte man en samlet dag, som dengang var d. 1. november. Ved Struenses helligdagsreform i 1770 flyttede man datoen til den nuværende dag – altså d. 1. søndag i november.

I mange kirker er der en speciel gudstjeneste på denne dag, hvor bl.a. alle navnene på de afdøde det seneste år i sognet læses højt. Man synger gerne ”Den store hvide flok vi se”, skrevet af Brorson i 1756. Salmen handler om, hvordan kristne efter deres strid på jorden kommer op til Gud og høster alt det gode, de har sået på jorden. Den bygger på Johannes Åbenbaring kapitel 7, vers 9-17, som omhandler de kristnes kamp for deres tro og deres belønning i form af at komme op til Gud.

For mange er baggrunden for dagen måske lidt højtflyvende, men faktisk er det en meget fin tradition, at vi har en dag om året, hvor vi kan samles og mindes dem, vi har mistet, og som medmennesker stå sammen med dem, som har oplevet at miste. Allerhelgensdag giver sorgen et talerør…det er acceptabelt at blive ved med at tale om og mindes dem, der engang var en del af vores liv.

”Du kan ikke leve uden at sige farvel.
Du kan ikke elske uden at sørge”

Kristine Stricker Hestbech
Sognepræst

Seneste indlæg

Den svære besked at modtage

Har du tænkt over, hvad du vil gøre eller ikke gøre, hvis du modtager en af de mest frygtede beskeder? Hvis du modtager beskeden om,

Døden på sygehuset

Når man dør på sygehuset

Selv om en del dødsfald sker i hjemmet, er det stadig sådan, at de fleste mennesker dør på sygehuset. Ifølge hospitalspræst Joan Møller Molbo dør

Når du ved, du skal dø

I sangen ”Om lidt” af Kim Larsen og Bellami stilles spørgsmålet ”Fik du set, det du ville?”. Det er et spørgsmål, som er meget svært

Det forventede dødsfald

Hvis du bor langt væk fra den døende, modtager du muligvis den frygtede men forventede opringning, om at døden er ved at indtræde, fra sygehuset

Del:

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Brdr. Oest

Randers

Nanny S. Kristensen Eftf.

Grenaa

Bastrups Eftf.

Hadsund

Glerups Eftf.

Allingåbro

Søren Røndes Eftf.

Grenaa